Ledig stilling:

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.20

Søknadsfrist: 24. januar 2020

Ullensaker kommune er vertskommune for landets hovedflyplass og har ca. 39.000 innbyggere. Kommunen er i sterk vekst og har mange muligheter.
Jessheim er kommune- og regionsenter som ligger ca. 30 min fra Oslo og 10 min fra Gardermoen.

Vil du bli læreren jeg aldri glemmer?

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 24.01.2020

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Sted: Ullensaker

Stillingstittel: Lærer

Ullensakerskolens målsetting er høy kvalitet i opplæringen og stort læringsutbytte for elevene. Vi har fokus på et helhetlig læringsløp fra barnehage og ut skoleløpet, der vårt mål er at hvert enkelt barn skal gis mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. God klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, digital utvikling og et trygt og godt læringsmiljø er viktige stikkord. Vi har gode støttesystemer og gode ordninger for oppfølging av nyansatte- og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning.

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.20

Mer info om hver enkelt skole finnes på kommunens hjemmeside ved å trykke her.

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 24. januar 2020