Ledig stilling:

Hovedutlysning - lærerstillinger grunnskole - skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist: 14.02.2021

Hovedutlysning - lærerstillinger grunnskole - skoleåret 2021/2022

Farsund kommune


Fra 1.8.2021 kan det bli ledig et antall lærerstillinger innenfor grunnskole i Farsund kommune.

Farsund kommune har fokus på elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Vi satser på skoleutvikling og har oppnådd gode resultater for elevene. Elevene våre fortjener de beste lærerne og de beste lederne. Vi søker derfor etter utviklingsorienterte, faglig sterke og engasjerte lærere som kan dekke et mangfoldig behov.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 14.02.2021

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Sted: Farsund

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Etter gjeldende regler

Krav og ønsker til stillingene:

 • Godkjent pedagogisk utdanning som allmennlærer.
 • Kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene engelsk, matematikk, naturfag, spes. ped. og/eller spansk.
 • Vi har også behov for allmennlærer med god kompetanse i tegnspråk.
 • Annen pedagogisk utdanning kan også bli vurdert eks. utdanning som:
  • faglærer
  • førskolelærer/barnehagelærer med nødvendige tilleggsfag
  • godkjent utdanningskompetanse gjennom fagutdanning med PPU

Det kan utover våren oppstå kompetansebehov ut over dette.

Personlige egenskaper som kan bli tillagt vekt:

 • Klar og tydelig klasse- og læringsledelse
 • Opptatt av helhetlig tenking rundt barns læring
 • Initiativrik og fleksibel
 • Evne til å samarbeide og være løsningsorientert

Skolene i Farsund jobber godt med utviklingsarbeid blant annet gjennom Vurdering for læring, relasjons- og klasseledelse, tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter. Det arbeides også godt innenfor realfagene og vi har et godt samarbeid med industri og næringsliv i kommunen. Vi er også godt i gang med implementering av de nye læreplanene og fagfornyelsen.

Vi trenger gode lærere i alle stillinger. Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt og utviklende arbeidsmiljø, engasjerte og flotte elever og foreldre.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest.

Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Kontaktinformasjon
Tor Magnus Knutsen, rådgiver oppvekst , mobil 932 57 770

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 14. februar 2021

Arbeidsgiver: Farsund kommune

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Vest-Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune. I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole.