Ledig stilling:

Undervisningsstilling

Søknadsfrist:: 26.07.2020

Undervisningsstilling

Kort om stillingen:

Midlertidig tilsetting 100 % med mulighet for fast ansettelse.

Hovedarbeidsoppgaver:

Medlærer på mellomtrinnet med ansvar for tilrettelegging for enkeltelever.

• Undervisning med tilhørende for og etterarbeid.
• Skole-hjem samarbeid.
• Elevoppfølging.
• Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 26.07.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Svanvik

Stillingstittel: Undervsningsstilling
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Vikariat


Kvalifikasjoner:

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggendeferdigheter i alle fag. Lærer som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som;
- Er systematisk og strukturert
- Har gode samarbeidsevner
- Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum
- Har stor arbeidskapasitet og ståpå vilje
- Evne til å skape gode relasjoner- Evner å arbeide i team

- Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Tiltredelse: 01.08.2020

Kontaktperson: Linda Jensen, telefon 78971931, mobil 41645039

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved trykke her.

Søknadsfrist: 26. juli 2020.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.