Ledig stilling:

Lærer

Søknadsfrist: 13.12.2020

Vi søker en dyktig og engasjert

Lærer

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13.12.2020

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Sted: Sortland

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform. Fast

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som lærer.

Hvis du...

- vil utgjøre en forskjell- vil være ambisiøs på barn og unges vegne
- vil skape gode relasjoner rundt deg
- er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:
Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1250 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Vedtatt kvalitetsplan i skolen skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside.

Kvalifikasjoner:

Søker må ha godkjent utdanning for grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2.

Fagbehov:

 • Grunnskolelærer
 • Norsk
 • Musikk
 • Spesialpedagogikk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper vi vektlegger:

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Krav til språkkunnskaper:

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Mentorordning for nyutdannede
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommunealle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal elleretnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til [email protected]. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Arbeidssted: Strand skole, Arons vei 26, 8406 Sortland

Kontaktperson:
Kari Hanne Paulsen, e-post: [email protected]
mobil 934 51 984

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: [email protected]

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 13.12.2020

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Arbeidsgiver: Sortland kommune Strand skole

Strand skole er en barneskole som ligger vakkert til på Norges største øy, Hinnøya. Avstand til Sortland sentrum er ca. 4 km. Elevene kommer fra området Ånes i sør til Kringelen i nord. Skolen ligger fint til mellom fjære og fjell, og har et uteområde som gir oss mange muligheter.