Ledig stilling:

Lærere skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist: 12.03.2021

LÆRERE SKOLEÅRET 2021/2022

Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, stor satsing på IT og omfattende kompetanseutvikling. Som medarbeider i Ringeriksskolen vil du kunne være med å lose elever inn i en ny skolehverdag. Vi trenger deg på laget!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 12.03.2021

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Sted: Ringerike

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid / Deltid

Ansettelsesform: Fast / Vikariat

Fra 1.8.21 er det ledig et antall faste stillinger og vikariater i Ringeriksskolen. Det er behov for undervisningskompetanse i de fleste fag. Utlysningen gjøres gjeldende for alle stillinger som blir ledige inntil skolestart.

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen jfr. Opplæringslovens kompetanseforskrifter. Den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. Aktuelle søkere vil kunne bli intervjuet. Personlig egnethet vektlegges.

Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov, forskrift, avtaleverk og reglement.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Marianne Håkonsen Mortensen
[email protected]
Trine Brørby
Telefon 901 30 853
[email protected]

Opplysninger om den enkelte skole finner du på: www.ringerike.kommune.no

Søkere må regne med å føres opp på offentlig søkerliste, selv om det bes om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Søknad på kommunens elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist: 12. mars 2021