Ledig stilling:

Lærerstillinger for hele eller deler av skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist: 09.03.2021


Lærer

Skole, Hole kommune

Fra 1. august 2021 er det ledige lærerstillinger for hele eller deler av skoleåret 2021/2022. I en eller flere av stillingene kan det bli mulighet for fast tilsetting.

Andre stillinger som blir ledige etter søknadsfristen, kan også bli besatt etter denne utlysningen. Vik skole, Sundvollen oppvekstsenter og Røyse skole har ledig fra 1-5 stillinger ved hver av skolene i ulike stillingsstørrelser.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 09.03.2021

Arbeidsgiver: Hole kommune

Sted: Hole kommune

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat

Arbeidsoppgaver

Arbeide som lærer i holeskolens barneskoler på ulike trinn og med ulike fag. Må påberegne å være kontaktlærer.

Kvalifikasjoner

Det er et krav til søkere at du har minimum allmennlærerutdanning / grunnskolelærerutdanning/ faglærerutdanning. Grunnskolelærerutdanning 1-7 vil være å foretrekke, da man bør kunne undervise på alle trinn.

De ulike skolene vil ha behov for og ønske om ulike fagkombinasjoner med fordypning. Dette vil kunne bli hensyntatt ved tilsetting. Spesialpedagogikk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og musikk er fag som er ønskelig at du har fordypning i ved flere av skolene. Du må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi jobber for holeskolene med felles mål og verdier for alle skolene i hole kommune. Det legges vekt på at du har:

 • gode samarbeidsegenskaper
 • god relasjonskompetanse
 • god kompetanse i klasseledelse
 • god kompetanse i inkluderende læring og tilrettelagt undervisning
 • teknologisk interesse og gode ikt-ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Flotte elever
 • Gode kollegaer
 • En organisasjon som er opptatt av læring og utvikling
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2% til pensjonsordning.
 • Arbeidstittel: Lærer
 • Lønnsvilkår: Etter avtale

Kontaktinformasjon
Sissel Gerhardsen Røine, rektor Røyse skole, mobil 476 73 715,
e-post: [email protected]

Michelle Julie Varga Weme, rektor Vik skole, mobil 321 61 281
e-post: [email protected]

Jan-Inge Lerum, rektor Sundvollen oppvekstsenter, mobil 952 13 995
e-post: [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 09. mars 2021.

Arbeidsgiver: Hole kommune

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16.

Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier, Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.