Ledig stilling:

Lærervikariat Åfarnes skole 80% ut skoleåret 2020/2021

Søknadsfrist: 23.11.2020

Ledig undervisningsstilling i Rauma kommune

Lærervikariat Åfarnes skole 80% ut skoleåret 2020/2021

Åfarnes skole ligger på Åfarnes i Rauma kommune, og er en 1-10 skole med 129 elever.

Følgende stilling er nå ledig:

Vikariat lærerstilling Åfarnes skole
Det er ledig et 80% vikariat for grunnskolelærer 1-7 eller 5-10, med ønske om fagene norsk, matematikk, engelsk og spesialpedagogikk. Annen type utdanning av sosialfaglig eller spesialpedagogisk kan vurdes for vikariatet. Tiltredelse snarest.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 23.11.2020

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Åfarnes

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform: Vikariat

Kvalifikasjonskrav
Rauma kommune ønsker søkere med godkjent grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10. Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Andre utdanninger kan vuderes, som for eksempel spesialpedagogikk, vernepleier eller annen sosialfaglig utdanning, helst med videreutdanning innen pedagogikk eller psykologi.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet for Raumainnbyggernes beste.

Vi søker lærere som:
• har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
• har evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvektmiljø
• har evne å planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet med god progresjon
• er en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
• kan påta seg kontaktlærerfunksjon
• har fokus på læringsledelse og er god på kommunikasjon tydelige og høye forventninger til alle elever
• bruker IKT som et naturlig verktøy i arbeidet med fagene
• er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
• vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
• er initiativrik, fleksibel og gode samarbeidsevner i et lærende fellesskap
• har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.
• har evne til å arbeide løsningsorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør


Søke på stilling
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.
Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 7116 6544 (9-11.30 ma-to), evt pr mail [email protected]. Vi får ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.Når du registrerer din søknad i søknadsskjemaet, må det tydelig framkomme hvilke fag du har undervisningskompetanse i og på hvilke/hvilket trinn du er kvalifisert til å undervise.

For stillinger i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Offentlighet
I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette (offentlighetslovens § 25.). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilken alder og kjønn de har.

Krav til språk
Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Om arbeidsgiveren
Rauma Kommune befinner seg i Møre & Romsdal. Rauma Kommune ligger i naturskjønne omgivelser med fjord og fjell. Rauma er kjent for lakseelven Rauma, Trollveggen, Trollstigen, Mannen, Raumabanen og et rikt aktivitetsbasert reiseliv. Dette er et fantastisk område for mennesker som er glad i friluftsliv i alle varianter.
Rauma kommune har 7469 innbyggere, og vi har gode buss- og togforbindelser. Det er kort vei til mange fjell- og skidestinasjoner i og rundt kommunen. Rauma har også et rikt kulturliv, med flere musikkfestivaler og revymiljø.

Link til sider
https://www.rauma.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-kommunen
www.rauma.no
www.rauma.kommune.no

Kontaktperson for Åfarnes skole:
Idunn Frøyshov Pharo, Rektor Åfarnes Skole, tlf: 46831669, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 23. november 2020

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.
Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.