Ledig stilling:

Ledig stilling som lærer

Søknadsfrist: 22.05.2022

Åndalsnes barneskole

Ledig stilling som lærer

Har du lyst til å være en del av vårt skolemiljø, og bidra til at elevene i Rauma skal oppleve mestring og lærelyst?

Stillingstype
100% fast stilling som grunnskolelærer

100% midlertidig stilling som grunnskolelærer skoleåret 2022/2023. Pr. tiden Åndalsnes barneskole. Eventuelt andre stillinger som måtte bli ledig.

Beskrivelse av arbeidssted
Rauma kommune har totalt 5 kommunale grunnskoler, fordelt på 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg er Rauma voksenopplæring lokalisert på Åndalsnes ungdomsskole. Det er rundt 840 elever i Rauma kommune. Alle skolene har lederteam bestående av rektor og avdelingsledere. Skolene i Rauma arbeider målrettet for å skape gode skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst. Utvikling av lærelyst legger grunnlaget for livslang læring. I de nærmeste årene vil fagfornyelsen stå sentralt. Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og i Romsdalsregionen forøvrig. Skolene i Rauma er opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, digital praksis og et godt læringsmiljø. Vi ønsker oss en skole der elevene trives godt og lærer mye!

Åndalsnes barneskole ligger sentralt på Åndalsnes og er den største barneskolen i Rauma kommune. Satsingsområdet til skolen er inkluderende skolemiljø - det skal være trygt og godt å gå på skolen vår. Vi legger vekt på at medarbeiderne våre skal ha god kompetanse på regelverk og verktøy for å avdekke, analysere og gjennomføre gode tiltak både inn mot skolemiljøet og hvert enkelt individ. Skoleområdet innbyr til variert fysisk aktivitet. Det inneholder klatrevegg, ballbaner (håndball, basket, fotball), sandkasse, sklie, klatrejungel, turnstenger, huskestativ, små akebakker og slengtau.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 22.05.2022

Tiltredelse: 01.08.2022

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Rauma

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning 1.- 7.trinn
 • Kontaktlærerfunksjon kan være aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Grunnskolelærer 1-7 eller 5-10Ønskelig med kompetanse i fagene norsk, matematikk og/eller engelsk
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Andrespråkspedagogikk
 • Begynneropplæring
 • Relevant erfaring

Formelle krav til stillingene finnes i forskrift til Opplæringsloven. Annen pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse kan bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å planlegge, arbeide strukturert og selvstendig
 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
 • Du jobber godt i team, og er lojal til felles avgjørelser
 • Du har stor arbeidskapasitet, evne til å fokusere, og arbeider for et godt læringsmiljø med faglig utbytte for alle
 • Du har erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning, og tar i bruk skolens digitale muligheter og løsninger for å fremme elevane si læring
 • Du tenker positivt, har godt humør og liker å jobbe med mennesker i alle aldersgrupper
 • Du bidrar og stimulerer til utvikling av organisasjonen i sin helhet
 • Du er tydelig og omgjengelig i din kommunikasjon, både internt på skolen og eksternt overfor våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer med god kompetanse.
 • Fremoverlente skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Raumaskolen.
 • Et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet.

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven §39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Kontaktperson
Rektor Nina Ellingseter Aandal , mobil 988 71 414,
e-post: Rektor Nina Ellingseter Aandal

Søknad
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader.
Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

Rauma kommune hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 22. mai 2022

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Velkommen til verdens beste kommune for naturglade mennesker! Hos oss kan du både ha en givende jobb og en aktiv fritid. Du har kort vei til naturopplevelser uansett hvor du befinner deg i kommunen. Kommunesenteret Åndalsnes ligger innen 1-2 timers kjøretur til Molde og Ålesund lufthavn, og Raumabanen gjør at du kan reise miljøvennlig med tog til Rauma. Kommunen har et bredt og fremoverlent næringsliv og satser aktivt på turisme og gode opplevelser for alle. Kjente turistmål som Trollstigen, Romsdalseggen, Rampestreken og Romsdalsgondolen finner du her, og vi har et spennende og variert kulturliv med Rauma kulturhus som motor. Norsk fjellfestival, Trollveggen Triathlon og Rauma Rock er tre av folkefestene som skaper liv og røre. Velkommen til naturgledekommunen Rauma!

Powered by Labrador CMS