Ledig stilling:

Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist: 13.04.2021

Ledige

Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022


Stilling og arbeidssted

Rauma kommune har fra høsten 2021 totalt 5 kommunale grunnskoler, fordelt på 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler, og Rauma voksenopplæring lokalisert på Åndalsnes ungdomsskole. Det er rundt 840 elever i Rauma kommune. Alle skolene har lederteam bestående av rektor og avdelingsledere.

Skolene i Rauma kommune:

Isfjorden skole, 1. -7. trinn
Måndalen skule, 1. - 10. trinn
Åfarnes skule, 1. - 10. trinn
Åndalsnes barneskole, 1. - 7. trinn
Åndalsnes ungdomsskole, 8. - 10. trinn

Skolene i Rauma arbeider målrettet for å skape gode skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst. Utvikling av lærelyst legger grunnlaget for livslang læring. I de nærmeste årene vil fagfornyelsen stå sentralt. Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og i Romsdalsregionen forøvrig. Skolene i Rauma er opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, digital praksis og et godt læringsmiljø. Vi ønsker oss en skole der elevene trives godt og lærer mye!

Vi søker nå lærere som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende. Fra august 2021 vil det i Rauma kommune bli ledig et antall faste lærerstillinger og årsvikariater på følgende skoler:

Isfjorden skole: 100% årsvikariat
Måndalen skule: P.t. ingen ledige
Åfarnes skule: Inntil 100% fast og inntil 50% årsvikariat
Åndalsnes barneskole: Inntil 200% fast og inntil 50% årsvikariat
Åndalsnes ungdomsskole: P.t. ingen ledige

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13.04.2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Rauma kommune

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast og vikariat

Tiltredelse: 01.08.2021

Arbeidsoppgaver

Undervisning i grunnskolen i Rauma kommune. Spesifiser skole i søknaden. Søkere må kunne ta kontaktlærerfunksjon.

Kvalifikasjoner
Rauma kommune søker lærere med godkjent grunnskolelærerutdanning 1.-7. eller 5.-10. Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, og 60 studiepoeng for undervisning på ungdomstrinnet, må innen 2025 påregne å bli pålagt dette for å få undervise i disse fagene.

Søkere må til vanlig ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som også har undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, mat og helse, KRLE, praktisk -estetiske fag, fremmedspråk og spesialpedagogikk, vil kunne bli prioritert ved ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper som for eksempel barnevernspedagog, vernepleier eller lignende, ikke kommer i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet for innbyggernes beste.

Vi ønsker lærere som:

-evner å planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsretta opplæring av høy kvalitet og med god progresjon
-har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
-har god fag-, metode- og sosial kompetanse
-vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
-kan påta seg kontaktlærerfunksjon
-har fokus på læringsledelse og er god på kommunikasjon
-bruker IKT som et naturlig verktøy i arbeidet med fagene
-er tydelige voksne, løsningsfokuserte og utviklingsorienterte
-er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
-vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
-evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeide godt i et lærende fellesskap
-har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, legning, kultur, religion, kjønn mv.

Rauma kommune kan tilby
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Prøvetiden er 6 måneder.

Vi har:

-elever som ønsker seg gode lærere
-engasjerte kollegaer med god kompetanse
-fremoverlente skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Raumaskolen
-et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
-videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Vi tok i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020, så interesserte som ikke har søkt etter mars 2020 må opprette ny bruker for å få søkt. Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad pr. mail [email protected]. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju. Vi ber også om at du prioriterer arbeidssted i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Når du registrerer din søknad i søknadsskjemaet, må det tydelig framkomme hvilke fag du har undervisningskompetanse i og på hvilke/hvilket trinn du er kvalifisert til å undervise. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.rauma.kommune.no.
Du kan også sende epost til skolesjef [email protected].
Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Link til sider:
www.rauma.kommune.no
www.rauma.no

Kontaktpersoner
Aina Øyen Henden, Skolesjef, [email protected]
Idunn Frøyshov Pharo, Rektor Åfarnes Skole, mobil: 46831669, [email protected]
Kim Hugo Nyheim, Rektor Isfjorden Skole, [email protected]
Nina Ellingseter Aandal, Rektor Åndalsnes Barneskole, mobil: 98871414, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 13. april 2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.