Ledig stilling:

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Søknadsfrist: 31.01.2021

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Ullensaker kommune

Ullensakerskolen består av 15 grunnskoler, derav 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Elevtallet er per i dag ca. 5250 og stadig økende.

Ullensakerskolens målsetting er høy kvalitet i opplæringen og høyt læringsutbytte for elevene. Vi har fokus på hele utdanningsløpet og gode overganger; fra barnehage, gjennom grunnskole og videregående skole, med mål om å få flere gjennom videregående skole og ut i videre utdanning eller arbeid. Gjennom et helhetlig læringsløp ønsker vi å gi alle barn i Ullensaker like muligheter til å vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv.

Viktige stikkord for Ullensakerskolen er god klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, digital utvikling og et trygt og godt læringsmiljø for alle våre elever. Vi har fokus på profesjonelle læringsfellesskap der arbeid med nye læreplaner står sentralt.

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.2021.

 • Allergot ungdomsskole - rektor Bernt Helge Stokkevåg, tlf. 66 10 92 44 / 924 52 094
 • Gystadmarka ungdomsskole - rektor Karen Marie Løberg, tlf. 66 10 90 51 / 917 19 323
 • Nordby ungdomsskole - rektor Mabel Kjos, tlf. 66 10 87 27 / 990 43 307
 • Vesong ungdomsskole - rektor Per Morten Haugen, tlf. 66 10 90 10 / 900 63 098
 • Algarheim skole - rektor Stein Malerstuen, tlf. 66 10 94 14 / 934 25 739
 • Bakke skole - rektor Lise Nyeggen Hjemberg, tlf. 66 10 89 52 / 480 66 576
 • Borgen skole - rektor Hege Fredriksen, tlf. 66 10 8228 / 474 83 478
 • Døli skole - rektor Erik Martinsen, tlf. 66 10 92 00 / 414 09 798
 • Gystadmarka skole - rektor Ann-Hege Bø Ringnes, tlf. 66 10 94 21 / 410 44 250
 • Hovin skole - rektor Håvar Mangset, tlf. 66 10 85 82 / 917 07 230
 • Jessheim skole og ressurssenter - rektor Wenche Øien, tlf. 66 10 91 32 / 913 89 910
 • Mogreina skole - rektor Nina Hestad, tlf. 66 10 94 70 / 996 99 494
 • Nordkisa skole - rektor Linda Sundseth, tlf. 66 10 86 82 / 977 34 632
 • Skogmo skole - rektor Vegard Ulnes, tlf. 66 10 93 05 / 467 86 230
 • Åreppen skole - rektor Magnar Magerøy, tlf. 66 10 87 03 / 990 10 634

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du på kommunens hjemmeside https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/

Vennligst oppgi skolens navn i søknaden dersom du søker stilling ved en spesifikk skole.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Sted: Jessheim

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning 1. - 10. trinn.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent kompetanse for å undervise i fag på barnetrinn eller ungdomstrinn.

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer
 • Du er positiv, engasjert, strukturert og målbevisst
 • Du er interessert i å bidra aktivt til et inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever gis mulighet til utvikling i henhold til egne behov og forutsetninger
 • Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring
 • Du er opptatt av å arbeide forskningsinformert og videreutvikle egen praksis i klasserommet

Vi tilbyr

 • Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet
 • Deltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger
 • Vi har gode støttesystemer, blant annet i Pedagogisk senter, som støtter og veileder skolene innenfor lesing, regning, læringsmiljø og digitale ferdigheter
 • Vi har gode ordninger for oppfølging av nyansatte og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning
 • Alle lærere får utdelt eget læringsbrett og PC til bruk i undervisning. Alle elever i grunnskolen har eget læringsbrett
 • Lønn: SKO 7961 - 7966, med årslønn i 100 % stilling fra kr. 431.400 til kr. 651.000 (etter utdanning og ansiennitet). Ullensaker kommune har gode kontaktlærertillegg

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.

Kontaktinformasjon
Ellen Elise Aarstad, rådgiver, mobil 926 31 445,
e-post: [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk via lenke i utlysningstekst på vår hjemmeside. Gå inn på https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/jobb-hos-oss/

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 31. januar 2021

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca. 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.
Les mer her.

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.