Ledig stilling:

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Søknadsfrist: 04.02.2022

Vi søker lærere i Ullensakerskolen

Ullensaker kommune

Ullensakerskolen søker lærere til våre barne- og ungdomsskoler

Ullensakerskolen består av 15 grunnskoler, derav 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Elevtallet er per i dag ca. 5.600 og stadig økende.I tillegg drifter kommunen en interkommunal voksenopplæring for Øvre Romerike med grunnskoleavdeling. Ullensaker har fokus på hele læringsløpet; fra barnehage, gjennom grunnskole og videregående skole. Barnehage og skole skal åpne dører mot verden og fremtiden, og bidra til at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de mestrer livene sine og kan delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Et raust og støttende leke- og læringsmiljø danner grunnlaget for en positiv kultur der barn og unge oppmuntres og stimuleres til sosial og faglig utvikling. Gjennom et helhetlig læringsløp ønsker vi å gi alle barn i Ullensaker like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner, slik at de kan gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole.

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.2022.

 • Allergot ungdomsskole - rektor Bernt Helge Stokkevåg, tlf. 66 10 92 44 / 924 52 094
 • Gystadmarka ungdomsskole - konstituert rektor Lillian Aagedahl Westby, tlf. 66 10 90 51 / 971 44 168
 • Nordby ungdomsskole - konstituert rektor Anniken Lunder, tlf. 66 10 87 27 / 975 38 141
 • Vesong ungdomsskole - konstituert rektor Frank Sæther, tlf. 66 10 90 10 / 458 76 986
 • Algarheim skole - rektor Stein Malerstuen, tlf. 66 10 94 14 / 934 25 739
 • Bakke skole - rektor Lise Nyeggen Hjemberg, tlf. 66 10 89 52 / 480 66 576
 • Borgen skole - rektor Hege Fredriksen, tlf. 66 10 82 28 / 474 83 478
 • Døli skole - konstituert rektor Arne Skaar, tlf. 66 10 92 00 / 953 64 477
 • Gystadmarka skole - rektor Ann-Hege Bø Ringnes, tlf. 66 10 94 21 / 410 44 250
 • Hovin skole - rektor Håvar Mangset, tlf. 66 10 85 82 / 917 07 230
 • Jessheim skole og ressurssenter - rektor Wenche Øien, tlf. 66 10 91 32 / 913 89 910
 • Mogreina skole - rektor Nina Hestad, tlf. 66 10 94 70 / 996 99 494
 • Nordkisa skole - rektor Linda Sundseth, tlf. 66 10 86 82 / 977 34 632
 • Skogmo skole - rektor Vegard Ulnes, tlf. 66 10 93 05 / 467 86 230
 • Åreppen skole - rektor Magnar Magerøy, tlf. 66 10 87 03 / 990 10 634
 • Voksenopplæringen - rektor Svanhild Andersen, tlf. 66 10 94 90 / 416 66 823

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du på kommunens hjemmeside.

Vennligst oppgi skolens navn i søknaden dersom du søker stilling ved en spesifikk skole.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 04.02.2022

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Sted: Jessheim

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning 1. - 10. trinn.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent kompetanse for å undervise i fag på barnetrinn eller ungdomstrinn.

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer
 • Du er positiv, engasjert, strukturert og målbevisst
 • Du er interessert i å bidra aktivt til et inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever gis mulighet til utvikling i henhold til egne behov og forutsetninger
 • Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring
 • Du er opptatt av å arbeide forskningsinformert og videreutvikle egen praksis i klasserommet

Vi tilbyr

 • Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet
 • Deltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger
 • Vi har gode støttesystemer, blant annet i Pedagogisk senter, som støtter og veileder skolene innenfor lesing, regning, læringsmiljø og digitale ferdigheter
 • Vi har gode ordninger for oppfølging av nyansatte og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning
 • Alle lærere får utdelt eget læringsbrett og PC til bruk i undervisning. Alle elever i grunnskolen har eget læringsbrett
 • Lønn: SKO 7961 - 7966, med årslønn i 100 % stilling fra kr 444.400 til kr 674.900 (etter utdanning og ansiennitet). Ullensaker kommune har gode kontaktlærertillegg

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon
Ellen Elise Aarstad, rådgiver , mobil 926 31 445,
E-post: ellen.elise.aarstad2@ullensaker.kommune.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 04. februar 2022

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Powered by Labrador CMS