Ledig stilling:

Lærerstillinger - Sørreisa skole

Søknadsfrist: 06.08.2021

Jobb i Sørreisa kommune?

Lærerstillinger - Sørreisa skole

Om Sørreisa kommune

Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i. Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 280 årsverk. Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter nye dyktige medarbeidere.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 06.08.2021

Arbeidsgiver: Sørreisa kommune

Sted: Sørreisa skole, avd. Gottesjord og Sentralskolen

Stillingstittel: Lærer

Heltid/Deltid: Heltid (4 stillinger)

Ansettelsesform: Fast

SØRREISA-SKOLENE

En ny felles 1 - 10. skole i Sørreisa sentrum er under planlegging. Kommende skoleår vil det fortsatt være drift på de tre skolene - Skøelv, Gottesjord og Sørreisa sentralskole, der driften vil være slik:

Skøelv skole: 1 - 5. klasse.

Gottesjord skole: 1 - 6. klasse

Sørreisa sentralskole 7 - 10. klasse

Felles for Sørreisa-skolen:

Sørreisa-skolen har ca. 370 elever og et personale på ca. 75 årsverk. Skøelv og Gottesjord skole har skolefritidsordning (SFO). I tillegg til pedagoger består Sørreisa-skolenes stab av miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Skolene har godt utbygde skolebibliotek som brukes aktivt i skolehverdagen. Vi satser mye på digitalisering og har digitale tavler i alle klasserom. 1-3.trinn bruker IPAD som digitalt verktøy og på 4 - 10. trinn har alle elever egen PC til bruk i skolehverdagen.

I Sørreisa-skolen skal skolens ansatte jobbe aktivt for å utvikle et godt og inkluderende elev - og læringsmiljø med vekt på læring, mestring og utvikling. Hovedfokus for skolene er at undervisninga skal være praktisk, variert og fremme interesse, nysgjerrighet, og inspirasjon hos eleven.

Skolene er lokalisert med nærhet til natur, skog og mark som gir gode muligheter for fritidsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter.

Alle skolene er med i Utdanningsdirektoratets læringsmiljøprosjekt inkluderende barnehage – og skolemiljø.

Hva vi søker/kvalifikasjoner:

Sørreisa skole har ledige stillinger på følgende arbeidssteder:

 • Sørreisa sentralskole 7-10. trinn: Inntil 2 faste stillinger. Ønskede fagkretser er engelsk, kunst og håndverk, musikk og spesialpedagogikk. Andre fag kan også være aktuelle.
 • Gottesjord skole 1-6. trinn: Inntil 2 faste stillinger. Hovedvekt av undervisning vil være på mellomtrinnet. Ønskede fagkretser er norsk, engelsk og spesialpedagogikk.

Stillingene kan medføre kontaktlæreransvar.

Vi søker lærere som:

 • Har pedagogisk utdanning og kan undervise i flere fag i grunnskolen
 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse og fellesskapende undervisning er en avgjørende faktor for god læring
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har samarbeidsevne, er utviklings – og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode!
 • Har «glimt i øyet» og evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre/foresatte og kollegaer

Vi kan tilby;

 • Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse og engasjement
 • Et godt og støttende arbeidsmiljø med vekt på teamsamarbeid
 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på skoleutvikling og gode læringsresultater
 • Nedsatt leseplikt og mentorordning for nyutdannede lærere
 • Stipend på 50.000 kr for nyutdannede lærer med 2 års bindingstid
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Kontaktlærertillegg lønnet minimum 11.000 kr høyere enn sentralt tillegg, det vil si fra kr. 21 500 til kr. 30 700 per år avhengig av antall elever man har kontaktlæreransvar for

Generell informasjon

Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Politiattest etter Opplæringslovens §10-9 vil bli avkrevd ved tilsetting. Skolen ønsker å øke andelen menn, og oppfordrer menn til å søke stillingene. Vi ber søker oppgi ønsket arbeidssted i søknaden.

Attester og vitnemål bes lagt ved søknaden, evt. leveres senest i forbindelse med intervju. Søkere bes å oppgi minst 2 referanser. I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

For mer informasjon om skolene, se skolenes Facebook-side.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:

- Avdelingsleder Gottesjord skole, Monica Pettersen tlf. 996 95 395 eller mail monica.pettersen@sorreisa.kommune.no

- Avdelingsleder Sentralskolen, Ylva Margrethe Flatebakken tlf. 992 49 210 eller mail ylvamargrethe.flatebakken@sorreisa.kommune.no

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden: Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 6. august 2021


Arbeidsgiver: Sørreisa kommune

Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i. Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 280 årsverk. Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter nye dyktige medarbeidere.