Ledig stilling:

Undervisningsstillinger i Sør-Varanger

Søknadsfrist: 19. juni 2019

Ledige undervisningsstillinger ved grunnskolene i Sør-Varanger for skoleåret 2019/2020

Kort om stillingene

Ledige undervisningsstillinger ved grunnskolene i Sør-Varanger for skoleåret 2019/2020.

Vi har ledig stillinger ved følgende skoler

Bugøynes oppvekstsenter

Bugøynes ligger 10 mil fra Kirkenes og Vadsø. Det er et ungt helselag som aktiviserer barn og unge i bygda. Det er også et idrettslag her der barn spiller fotball. Bygda har et treningsstudio, butikk, post og bistro. Bugøynes har den mest aktive badesesongen fra november - mars med ca 4000 studenter fra hele verden som kommer hit for å bade i ishavet. På sommeren har vi andre turister, ca 4000 på 4 måneder.Bugøynes oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Skolen er en 1.-10. skole med 17 elever. Satsningsområdet er klasseledelse og regning i alle fag. Ved Bugøynes Oppvekstsenter vil det bli ledig en 100% stilling som spesialpedagog for skoleåret 2019/2020 fra 01.08.2019. Det er en fordel om vedkommende har undervisningskompetanse i norsk og/eller matematikk.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 19.06.2019
Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune
Sted: Sør-Varanger
Stillingstittel: Undervisningsstilling
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver;

 • Opplæring og oppfølging av elev med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
 • Undervisning i klasse, mindre grupper og en-til-en.
 • Undervisning med tilhørende for - og etterarbeid
 • Kontaktlæreransvar om nødvendig
 • Skole-hjem samarbeid
 • Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn og det vil ligge spesialundervisning i stillingen og/eller særskilt norskopplæring. Vedkommende må om nødvendig kunne fungere som kontaktlærer. VI søker en lærer som er en god klasseleder med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærer-foresatte og elev-elev.

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese, skrive og regneopplæring, samt gode IT kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

 • Utdanning som spesialpedagog eller allmennlærer med spesialpedagogikk og norsk for minoritetsspråklige/særskilt norskopplæring.

Det er også behov for følgende fag:

 • Finsk
 • Naturfag/matematikk
 • Kroppsøving (med svømming)
 • Andre fagkombinasjoner vil også være relevante

Personlige egenskaper
Vi søker deg som:

 • Har erfaring med minoritetsspråklige elever
 • Er systematisk og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum
 • Har stor arbeidskapasitet og stå-på-vilje
 • Evne til å skape gode relasjoner

Lærere ved Bugøynes Oppvekstsenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg. Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

——————————

Hesseng flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivselHesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca 150 elever på 1.-7. trinn. Skolen har 20 pedagoger.Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser.Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Undervisningsstilling vikariat, inntil 2 stillinger.
Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
 • Kontaktlæreransvar om nødvendig. ?
 • Skole-hjem samarbeid.
 • Elevoppfølging.
 • Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

——————————

Kirkenes barneskole

Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca 300 elever på 1. - 7.trinn. Skolen har også helårs SFO med ca 130 barn. Barneskolen har i dag 35 undervisningsstillinger. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nærtilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolen er i nytt bygg fra desember 2011. Skolen er organisert i team og trinn med gode undervisningsareal og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. Skolen har deltatt i nasjonale satsinger som "Vurdering for læring", "Veilederkorpset" og "Læringsmiljøprosjektet". I tillegg har skolen vært en del av kommunens satsing innen prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Gjennom prosjektene har skolen utviklet kultur for kompetanse for utviklingsarbeid og deling av kompetanse innad på skolen.

Per i dag fokuserer skolen på gjennomgående planer for 1.- 7.trinn innen leseopplæring, tilpasset opplæring, klasseledelse, samt deltar i kommunens program for etter og videreutdanning.

Undervisningspersonalet jobber i team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Kirkenes barneskole har inntil to stillinger ledig fra 01.08.19. Begge stillinger er vikariater.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

 • Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
 • Undervisning i klasse og mindre grupper

——————————

Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole: Respekt-Trygghet-KunnskapKirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 210 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. Skolen stod ferdig i desember 2011 og er samlokalisert med barneskole og kulturskole. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall og idrettsanlegg. Skolen er organisert rundt trinn og har meget gode undervisningsareal og infrastruktur. Ungdomsskolen har også en egen spesialpedagogisk avdeling med god faglig kompetanse.Kirkenes ungdomsskole har deltatt i utviklingsprosjektene "Vurdering for læring", "Ny Giv", "Veilederkorpset", "Bedre læringsmiljø" og "Ungdomstrinn i utvikling". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, vurderingskompetanse og godt læringsmiljø. Skolen arbeider denne våren med en helt ny strategi for skolen, dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren og høsten, hvor en skal etablere nye verdier og setter nye mål for neste treårsperiode. Skolen samarbeider tett Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet, hvor en analyserer egen skolen i utviklingsarbeidet. Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Skolen lyser ut inntil 3 lærerstillinger for skoleåret 2019-2020.

Vi søker:
Allmennlærere med fordypning i norsk, norsk for flerspråklige, finsk, og musikk, helst med fordypning i flere fag.

Kvalifikasjoner for stillingene:

 • Formell lærerutdanning
 • Yrkeserfaring

Personlige egenskaper:

 • God klasseledelse
 • God formidlingsevne
 • God samarbeidsevne
 • Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
 • Skape godt undervisnings- og læringsmiljø
 • Organisert og disiplinert
 • Endringsevne og -vilje
 • Utviklingsorientert
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vise ansvarlig opptreden
 • Relasjonskompetanse

Personlig egnethet vektlegges.

——————————

Kirkenes kompetansesenter

Kirkens flyktning- og kompetanseenhet tilbyr norskopplæring for flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning og tilrettelegging for høyere utdanning. Vi har ansvar for bosetting, etablering og for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Sør- Varanger kommune. Introduksjonsprogrammet består av ulike tiltak som skal gjøre våre deltakere kjent med systemer i Norge, bli kjent med kommunen vi bor i og gjennomføre norskopplæring ut fra rett og plikt slik at deltakerne kan komme ut i jobb eller videre utdanning.

Kirkenes kompetansesenter har ledig en 100 % undervisningsstilling i voksenopplæringen. Dette er et vikariat for skoleåret 2019/2020.

Hovedarbeidsoppgaver:
Undervise i norsk for fremmedspråklige voksne deltakere, og/eller i grunnskole for voksne.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Erfaring fra undervisning i norsk grunnskole, ungdomstrinnet, eller voksenopplæring
 • Søkere med undervisningskompetanse for grunnskolen i fagene norsk, matematikk og naturfag foretrekkes.
 • Kompetanse relevant for undervisning av minoritetsspråklige er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.
 • Inspirere og engasjere elever.
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Nøyaktighet
 • Initiativrik og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

——————————

Tårnet skole

Tårnet skole er en fådelt 1.-10. skole som ligger i naturskjønne omgivelser ved Jarfjorden. Skolen ligger 26 km fra kommunesenteret. Skolen bruker nærområdet mye i undervisningen til alle årstider. Skolen har godt kvalifiserte lærere og det er et godt arbeidsmiljø ved skolen.Undervisning på 5.- 10. trinn.

Ledig inntil 1 undervisningsstilling i 100%.

Primært allmennlærer, ev. andre med relevant utdanning spesielt i fagene norsk og engelsk.Fagønsker: Engelsk (helst 60stp), norsk (helst 60stp), KRLE og musikk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

——————————

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Rektor Espen Bruer, e-post: [email protected] ,
telefon arbeid 78 97 17 00

Rektor Kjersti Ø Dahlberg, e-post: [email protected] ,
mobil 48 24 27 71, arbeid: 78 97 19 21

Rektor Silje Willumsen, e-post: [email protected] ,
telefon arbeid 78 97 17 51

Rektor Elsa Marthinussen, e-post: [email protected],
telefon arbeid 78 99 68 37

Rektor Merete Lindberg Moberget, e-post: [email protected] ,
telefon arbeid: 78 97 19 41

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 19. juni 2019

Arbeidsgiver

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.