Ledig stilling:

Sør-Aurdal kommune søker rektor

Søknadsfrist: 19. juni 2019

Vil du bli rektor på Bagn skule eller på Hedalen barne- og ungdomsskole?

Fra 1. august 2019 har vi ledig 100% stilling som rektor ved Bagn skule og 100% stilling som rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

Hedalen barne- og ungdomsskole: Saksnr 19/628
Bagn skule: Saksnr 19/630

Sør-Aurdal kommune ligger «først i Valdres», ca 2 timer fra Oslo.

Bagn skule er en barneskole med ca 135 elever. Skolen ligger i kommunesenteret, og fra januar 2020 vil skolen utvides til å ha klasserom i den nybygde Sør-Aurdalshallen som ligger i umiddelbar nærhet til skolen. Skolen tar imot elever fra den nordlige delen av kommunen, og avgir elever til Sør-Aurdal ungdomsskole som ligger i gåavstand til skolen.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 19.06.2019

Arbeidsgiver: Sør-Aurdal kommune

Sted: Sør-Aurdal

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Hedalen barne- og ungdomsskole er en fådelt 1-10-skole med ca.75 elever. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser lengst sør i kommunen, med gode muligheter for jakt, fiske og friluftstliv.

Begge skolene har dyktige ansatte med høy formell kompetanse, og kommunen legger godt til rette for deltakelse i videreutdanningstilbudet «Kompetanse for kvalitet».

Skolenes satsningsområder er språkplanen og implementering av nye fagplaner i samarbeid med de øvrige skolene i Sør-Aurdal og Valdres. I tillegg har kommunen søkt om deltakelse i «Den teknologiske skolesekken».

Skolene i Sør-Aurdal er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer direkte til kommunalsjef for Oppvekst og kultur, og deltar i nettverk med andre rektorer i kommunen og i Valdresregionen. Ledelsen ved Bagn skule består av 100% rektor og ledelsen ved Hedalen barne- og ungdomsskole består av 100% rektor og 40% inspektør. I rektorstillingen ved denne skolen vil det måtte påberegnes noe vikariering for undervisningspersonalet. I tillegg har sektoren 1,3 årsverk for konsulent som ivaretar merkantile og andre forefallende oppgaver for alle enhetene innen Oppvekst og kultur.

Hva kan du tilby oss?

 • Du vil videreutvikle skolen til det beste for elever og ansatte
 • Du har et positivt og løsningsorientert fokus
 • Du er åpen for endringer
 • Du har gode samarbeidsevner, og ser viktigheten av god forankring hos de ansatte
 • Du har gode IKT-kunnskaper, og ønsker å bidra til en effektivisering ved bruk av ulike digitale løsninger
 • Du har god muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • Du har relevant pedagogisk kompetanse og gjerne rektorutdanning eller annen kompetanse innen ledelse

Hva kan vi tilby deg?

 • En spennende og utfordrende jobb der vi sammen skal videreutvikle skolen i Sør-Aurdal
 • Et støttende og utviklende ledernettverk både lokalt og regionalt
 • Dyktige ansatte med høy formell kompetanse
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Engasjerte foreldregrupper og et nærmiljø som gjerne bidrar aktivt for skolen sin
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale, og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Nærmere informasjon om stillingene gis av kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven, tlf 61 34 85 26 / 97 50 80 72.

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssenter .

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 19.06.2019