Ledig stilling:

Lærer Bugøynes Oppvekstsenter

Søknadsfrist: 09.08.2020

Lærer Bugøynes Oppvekstsenter

Bugøynes Oppvekstsenter ligger 10 mil fra Kirkenes og Vadsø. Det er et helselag i bygda som aktiviserer barn og unge. Bygda har post, butikk og bistro. Bugøynes har fra november til mars besøk av flee tusen studenter hvert år som bader i ishavet.

Bugøynes Oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Skolen er en få-delt 1-10 skole med 14 elever. Skolen har deltatt i flere utviklingsprosjekt men i år er satningsområdet arbeid med fagfornyelsen, nye læreplaner og pedagogisk analyse. Skolen samarbeider med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Fokuset er på å utvikle gode profesjonelle læringsfelleskap gjennom å arbeide med fagfornyelsen og pedagogisk analyse

Vi har ledig 100 % fast stilling som lærer ved Bugøynes oppvekstsenter. Skolen søker etter en lærer som kan undervise på alle trinn og som har godkjent kompetanse etter nye kompetansekrav for grunnskolen. Vi har behov for en lærer med kompetanse i engelsk, musikk, naturfag og finsk. Andre fag som også er aktuelle er kroppsøving og norsk.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Bugøynes

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

 • Kunne ha naturfag, norsk og engelsk på ungdomstrinnet
 • Undervisning på alle trinn
 • Målrettet og systematisk vurderingsarbeid
 • Skape godt og konstruktivt skole-hjem samarbeid
 • Klasseledelse og relasjoner med elevene
 • Bruk av IKT i skolen
 • Tett samarbeid med kolleger og deltakelse i skolens profesjonelle læringsfelleskap

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning med pedagogikk (PPU)
 • Ønskelig med 60 studiepoeng i Engelsk og Norsk for undervisning på ungdomsskolen
 • Gode norskferdigheter
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Erfaring med bruk av IKT i opplæringen

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Strukturert og systematisk
 • God på relasjonsbygging
 • Klarer å skape et godt læringsmiljø
 • God på klasseledelse
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Tiltredelse: 01.08.2020

Kontaktperson: Mette Wasenius Johansen, telefon 78990314

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved trykke her.

Søknadsfrist: 9. august 2020.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Sør-Varanger kommune Bugøynes oppvekstsenter

Bugøynes oppvekstsenter ligger på Bugøynes. Sør-Varanger kommunes eneste fiskevær. Oppvekstsentret har skole, SFO og barnehage.Barnehagen er en enavdelings barnehage der SFO er innlemmet i barnehagen.Skolen er en fådelt skole med 1-10 .Vi har samarbeid med Sør-Varanger sjølaksefiske forening. De har opplegg med elevene hver vår og høst hvor elevene er med fra fangst til ferdig produsert mat av laks. Ellers så er elevene med på å lage varm lunsj hver fredag, og dette har skolen hatt i 20 år.