Ledig stilling:

Vil du arbeide med lærerprofesjonens etikk og utdanningspolitikk?

Søknadsfrist: 17. november

Utdanningsforbundets sentrale sekretariat søker etter deg som vil lede videreutviklingen av forbundets arbeid med profesjonsetikk. Du vil bidra til at Lærerprofesjonens etiske plattform får en solid forankring hos lærere og ledere i hele utdanningssystemet. Vi ønsker at du har lærerutdanningsbakgrunn og at du kjenner utdanningssektoren godt, for du skal også bidra i utviklingen av vår profesjons- og utdanningspolitikk. Stillingen er knyttet til seksjon Utdanning og forskning, som består av 16 ansatte. Vi arbeider med utdannings- og forskningspolitiske spørsmål for hele utdanningsfeltet. Seksjonen er en av fire seksjoner i profesjonspolitisk avdeling. Her blir du en del av et sterkt og mangfoldig fagmiljø, som sammen bidrar i arbeidet med å realisere Utdanningsforbundets politikk.

Arbeidsoppgaver

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 17.11.2019

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Sted: Oslo

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • Lede videreutviklingen av arbeidet med profesjonsetikk i Utdanningsforbundet
 • Bidra i arbeidet med forankring og videreutvikling av Lærerprofesjonens etiske plattform
 • Bidra i det faglige og utdanningspolitiske arbeidet innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Bidra til at vedtak som fattes i organisasjonen er faglig godt fundert og utdanningspolitisk vurdert
 • Gi råd og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer
 • Utvikle innhold og gjennomføre skolering innen eget ansvarsområde
 • Representere Utdanningsforbundet i møter med myndigheter og andre aktuelle aktører

Kvalifikasjoner

 • Lærerutdanning med mastergrad/hovedfag. Særlig relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for lærerutdanning
 • Etisk kompetanse og erfaring fra arbeid med profesjonsetikk
 • Forståelse for faglige og politiske prosesser
 • Kunnskap om utdanningssystemet og utdannings- og forskningspolitikk
 • Kjennskap til og forståelse for organisasjoners rolle i samfunnet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske både bokmål og nynorsk
 • Det er ønskelig med tillitsvalgtsbakgrunn

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til analytisk, strategisk og kritisk tenkning
 • Evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser
 • God rolleforståelse
 • Utadvendt
 • Kan kombinere oppgaver som har korte tidsfrister med oppgaver av mer langsiktig karakter
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med faglige og sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom og tid til trening i arbeidstiden.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om lederutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder.
 • Egen tariffavtale og goder: Som ansatt i Utdanningsforbundet får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning og ekstra fri i jul og påske.
 • Vi er en IA-bedrift som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Milena Adam
Stillingstittel: Seksjonsleder
Telefon: 936 41 342

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Om arbeidsgiveren

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet - fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.

Søknad merkes: 4152285155
Sektor: Organisasjoner
Sted: Hausmanns gate 17, 0182 Oslo
Bransje: Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
Stillingsfunksjon: Undervisning og pedagogikk, Rådgivning

Søknadsfrist: 17. november 2019