Ledig stilling:

ÅHPADIDDJE, Ájluovta skåvllå / LÆRER, Drag skole

Søknadsfrist: 31. mai 2019 / Åhtsåmájggemierre: moarmesmano 31.biejve 2019

ÅHPADIDDJE, Ájluovta skåvllå / LÆRER, Drag skole

Bajássjaddam- ja åhpadusetáhtta Ájluovta skåvllå

ÅHPADIDDJE

100 % virgge åhpadiddjen, álggem bårggemano 1. biejve 2019.

Gájbbádusá:

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 31.05.2019

Arbeidsgiver: Tysfjord kommune

Sted: Drag

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid:

Ansettelsesform: Fast

Vuodoskåvllååhpadiddjemáhtudahka. Åhttse viertti buktet julevsámegielav njálmálattjat ja tjálalattjat. Åhpadimgiella le sámegiella. Åhpadibme gájka fágajn 1.dáses gitta 10.dássáj.

Lagáp diedojt virgij birra oattjo rektoris Britt-Karin Hansen, skuolkan 911 72 785.

Bálkká doajmme lihtudimij milta. Åhpadiddje gudi virgijda biejaduvvi oadtju bálkáv 10 jage virggeájggeduotte milta. Virgev oattjo daj gájbbádusáj milta ma gávnnuji guoskavasj lágajn, lihtojn ja njuolgadusájn. Åhttsijn bierre liehket njálmálasj ja tjálalasj máhtudagáv vuona gielan. Persåvnålasj dågålasjvuodav dættoduvvá. Suohkan viehket årromsajev ja mánájgárddesajev ásadit.

Almulasjvuoda lága milta máhtti diedo åhttsij birra almoduvvat juska åhttse e sidá åhtsåmlisstaj tjáleduvvat

Hasodip åhttsijt elektråvnålasj åhtsåmsjiemáv mijá næhttabielen ávkkit, www.tysfjord.kommune.no

Åhtsåmájggemierre: moarmesmano 31. biejve 2019

——-

Oppvekst- og utdanningsetaten Drag skole

LÆRER

100 % stilling som lærer med tiltredelse 1. august 2019.

Kvalifikasjonskrav:

Grunnskolelærerkompetanse. Søkere må kunne beherske lulesamisk muntlig og skriftlig. Undervisningsspråk samisk. Undervisning i alle fag fra 1.-10.trinn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Britt-Karin Hansen, tlf. 911 72 785.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Grunnskolelærere som tilsettes får 10 år lønnsansiennitet. For øvrig skjer tilsettingen på de til en hver tid gjeldende vilkår som framgår av lover, tariffavtale og reglement. Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og eventuell barnehageplass.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi oppfordrer søkerne til å benytte elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside www.tysfjord.kommune.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 31. mai 2019