Ledig stilling:

Bykle treng deg! Vi gir 30.000 i rekrutteringstillegg

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Bykle treng deg!
Vi gir 30.000 i rekrutteringstillegg

Lærarar - Bykle kommune, Bykle barne- og ungdomskule

Bykle kommune har to gode skular og ønskjer seg lærarar som kan vere med å gjere sitt til at vi blir endå betre. Skuleutvikling og gode læringsmiljø er viktige for oss. Dette ønskjer vi at lærarane våre skal engasjere seg i.

Bykle barne- og ungdomsskul er Pals- skule. Dei som blir tilsette må arbeide i tråd med pals-prinsippa. Skulen har ca. 60 elevar. Vi har ledig til saman tre stillingar som lærar.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 19.05.2019

Arbeidsgiver: Bykle kommune

Sted: Setesdal

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid og deltid

Ansettelsesform: Fast, engasjement, vikar

Startdato: 01.08. 2019

Antall stillinger: 3

100% st., fast, norsk på ungdomstrinnet er eit aktuelt fag
150% st. vikariat/mellombels

Arbeidsoppgåver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Engasjere seg i utviklingsarbeid
 • Kontaktlærar kan vere aktuelt

Kvalifikasjonar

 • Godkjent undervisningskompetanse på grunnskulenivå.
 • Samla må dei tilsette ved skulen kunne dekke skulen sine fag.
 • Det vil bli lagt vekt på at dei som blir tilsette er personleg eigna.

Utdanningsretning

 • Pedagogikk
 • Utdanningstittel: Lærar

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet, Mastergrad/Siv.xxx
 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Like å arbeide med barn og unge
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Løn etter kompetanse
 • Rekrutteringstillegg kr. 30 000 per år i inntil 3 år
 • Oppfølging av mentor for nyutdanna
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement

Utlysinga gjeld også andre lærarstillingar som kan bli ledige på skulane våre.

Krav om godkjend politiattest ved tilsetting.
Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar.
Det blir trekt 2% pensjonsinnskot.

Kontaktinfo:

Rønnaug Torvik, tenesteleiar, telefon (+47) 488 94 317

Du kjem til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 19.05.20

Arbeidsgiver

Bykle kommune har ca. 965 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 18 mil til Kristiansand, 20 mil til Stavanger (sommartid) og 35 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er i Bykle, medan Hovden er eit stort turistsenter. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter. Mellom anna har vi alpinsenter, tilrettelagte langrennsløyper i nærområdet og i høgfjellet, golfbane og eit stort Badeland.

Bykle kommunen er organisert i to nivå: rådmann med stab/støtteavdelingar og 8 tenesteeiningar, og har ca. 170 tilsette.