Ledig stilling:

Pedagogiske ledere i barnehage

Søknadsfrist: 25. april 2019

Verdens beste kommune for naturglade mennesker! Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende. Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.

Pedagogiske ledere i barnehage

Ped. ledere i Rauma kommune

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 25.04.2019
Arbeidsgiver: Rauma kommune
Sted: Rauma kommune
Stillingstittel: Pedagogisk leder

Heltid / Deltid: Heltid, deltid
Ansettelsesform: Fast, vikariat

Ved de kommunale barnehagene i Rauma blir det ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2019 (barnehageåret 2019/2020). Våre barnehager er Åfarnes barnehage, Eidsbygda barnehage, Leiktun barnehage, Myra barnehage, Måndalen barnehage og Vågstranda barnehage.

Følgende stillinger er ledige:

- Ped.leder 100% fast stilling, tjenestested Åfarnes barnehage

- Ped.leder 35% vikariat, tjenestested Vågstranda barnheage

I tillegg kan det bli flere ledige stillinger som ped.ledere i de andre kommunale barnehagene, både vikariat og fast. Søk på disse stillingene her (i denne utlysninga).

Arbeidsoppgaver

Pedagogisk leder er enten leder på en avdeling alene, eller sammen med en annen pedagogisk leder. Det forventes at ped.leder har en god og profesjonell kommunikasjon i forhold til barna, kollegaer, foreldre, leder og øvrige instanser det er naturlig å samarbeide med.

Krav til kompetanse

For stillingen kreves utdanning som barnehagelærer. Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeidere med relevant utdanning som barnehagelærer.Forventninger til deg som skal arbeide hos oss, er at du er bevisst ditt syn på barnet som et subjekt, som du møter med respekt og anerkjennelse. Du forstår hva barns medvirkning betyr, og du prøver å forstå og imøtekomme barnets intensjoner og initiativ.

Det forventes av deg som ped.leder at du;
- er samarbeidsvillig og fleksibel
- er selvstendig og kan dele av din kunnskap og erfaring- ønsker å arbeide i et pulserende og entusiastisk miljø
- legger til rette for at barna får trygge og spennende dager
- har god arbeidsmoral og er et godt forbilde for hvordan man fyller sin voksenrolle
- bidrar til trivsel og arbeidsglede i barnehagen og i din avdeling

Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter.Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. Lenker til Rauma kommune: www.rauma.nowww.rauma.kommune.no

Søknad sendes

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Det skal ikke legges ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.Både ansatte og tidligere ansatte er allerede registrert som brukere. Det er derfor viktig at det ikke opprettes nye brukere når ansatte/tidligere ansatte skal søke ny jobb. Bruk alternativet "Glemt brukernavn og passord", og følg instruksjonene. Brukernavn = e-postadresse. Ansatte/tidligere ansatte som har endret e-postadresse må kontakte lønn-personaldrift. Søkere som ikke får tilsendt passord, opplever andre utfordringer med pålogging eller trenger rettledning vedr digtal søknad kan kontakte lønn-/personaldrift på mail [email protected] evt pr tlf 71166544 / 71166516 i tlf. tid mandag-torsdag 9-11.30.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, samt at ved ansettelse i stillinger innen barnehage kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktperson

Hilde Elin Kavli Ree, Tjenesteområdeleder Barnehagesjef
Telefon 71 16 64 44, mobil 988 23 944, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 25. april 2019