Ledig stilling:

Rektor - Fuglenes skole

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Rektor - Fuglenes skole

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 19.05.2019

Arbeidsgiver: Hammerfest kommune
Sted: Hammerfest
Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Om arbeidsstedet

Fuglenes skole er en 1 til 7 skole med ca 190 elever og 30 ansatte. Skolen er totalrenovert og framstår i dag som en moderne barneskole.Skolen har prioritert pedagogisk utvikling med fokus på tidlig innsats, lesing og bruk av digitale verktøy. Ledelsen ved skolen består av rektor og inspektør.

Stillingsinformasjon

 • Fast 100 % stilling fra 1. august 2019
 • Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og er underlagt det kommunale regelverket om kompensasjon i inntil 10 dager i året

Arbeidsoppgaver

 • Rektor har helhetlig resultatansvar for Fuglenes skole og skal gjennom sin ledelse sikre riktig kvalitet i skolen. Det skal gjennomføres drift av enheten i henhold til Fgjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale (ramme) planer, kommunens vedtak og målsettinger, slik de framkommer av planverk i Hammerfestskolen
 • Rektor har som sine hovedoppgaver, ansvar og myndighet som er gitt i henhold til delegasjonsreglementet innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av skolen

Kvalifikasjonskrav

Utdanning

 • Relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet jamfør kravene i opplæringsloven
 • Mastergrad i skoleledelse eller rektorutdanning er ønskelig

Ferdigheter

 • Ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra tjenesteområdet
 • Gjennomføringskraft - dokumentert
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God relasjonskompetanse
 • Omsorgsfull og inkluderende, motiverende, synlig og tilstede
 • Løsnings- og utviklingsorientert

Vi søker etter en dyktig og engasjert skoleleder som har interesse for skoleutvikling, med fokus på læring. Du må ønske å være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å utvikle skolen til en god plass å lære både for elever og ansatte. Du skal kunne motivere og inspirere til å ta vare på god praksis og erfaring, samtidig som du skal utfordre til refleksjon og endring.

Hammerfest kommune har

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen

 • Mulighet for dekning av flytteutgifter, eventuelt husleietilskudd mot bindingstid
 • Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen
 • Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby


Spesielt for denne stillingen

 • Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Opplæringslova § 10-9 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
 • Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til kommunalsjef Arve Paulsen, telefon 976 25 558

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Arbeidsgiver: Hammerfest kommune

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».