Ledig stilling:

Rektor Stalsberg skole - Modum kommune

Søknadsfrist: 02. juni 2019


Rektor Stalsberg skole

Modum kommune har ledig 100 prosent fast stilling som rektor ved Stalsberg skole

Modumskolen

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 02.06.2019

Arbeidsgiver: Modum kommune

Sted: Stalsberg skole
Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modumskolen har visjonen "Skolemestring for livsmestring" og jobber for en best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Modumskolen har et styringsdokument med tre hovedtemaer; Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse, og Organisasjonslæring. Det arbeides godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen og AART er viktige verktøy. Modumskolen er også arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring. Modumskolen er i utvikling og Stalsberg skole er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

- Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon, med et tydelig
læringsoppdrag
- Utvikle kvaliteten på læringsarbeid på skolen
- Videreutvikle skolens læringsmiljø
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god personalledelse
- Ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen

Egenskaper og kvalifikasjoner

- Er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
- Er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes
læringsarbeid
- Er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og problemstillinger
- Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
- Har ledererfaring-/utdanning og er opptatt av egen læring og utvikling
- Har gode kommunikative ferdigheter

Vi tilbyr

- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en spennende
vekst- og utviklingsfase
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i en dyktig rektorgruppe
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

Annet

Stillingen er ledig fra og med 01.08.2019 eller etter nærmere avtale.
Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Tilsettinger i Modum kommune er med vilkår om 6 måneders prøvetid.
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Søknad

Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Kontaktperson

Eskil Dahl Rotherud, Undervisningssjef, tlf: 32789343, mobil: 41101594, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 02. juni 2019

Arbeidsgiver: Modum kommune

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere i Modum kommune som har som hovedmål å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Velkommen som arbeidssøker!