Ledig stilling:

Tynset kommune - Tynset for alle
Tynset kommune - Tynset for alle

Tynset kommune søker rektor ved Kvikne skole og barnehage

Søknadsfrist: 24. februar

Rektor ved Kvikne skole og barnehage

Kort om stillingen

Tynset kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Kvikne skole og barnehage fra 01.08.2020.

Om tjenesteområdet

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 24.02.2020

Arbeidsgiver: Tynset kommune

Sted: Tynset, Kvikne

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Skolen har, pr. januar 2020, 60 elever på 1.- 10. trinn. SFO-tilbud. Barnehagen har 9 barn. I 2012 ble skole- og barnehagebygget betydelig renovert og et nybygg med flerbrukshall, treningssenter, skytebane og folkebibliotek stod ferdig. Kvikne skole og barnehage har felles visjon: "Et trygt og godt sted å være for å leke, oppleve og lære". Skolen fokuserer på gode basisferdigheter i språk og matematikk. I tillegg er uteliv/uteskole, fysisk aktivitet og kultur satsingsområder. Med sine 25 ansatte i skolen og barnehagen er det et aktivt fagmiljø som legger vekt på elevenes og barnas lærings- og oppvekstmiljø.

Tynset kommune har fem grunnskoler (Tynset-skolene).
Kommunen ønsker å vekke oppmerksomhet som en positiv og utviklingsorientert skolekommune.

Arbeidsoppgaver

Utviklingsarbeid:

- Fådeltnettverk, fådeltpedagogikk

- Samarbeid barnehage, skole

- Grunnleggende lese og skriveopplæring (tidlig innsats)

- Videreføring av matematikkprosjektet M5

- Kompetanseheving for lærere

- Arbeid med alternative læringsarenaer

- IKT. 100 % elevdekning PC/iPad, effektivt nettverk og LMS

- Arbeid med overordnet del og fagfornyelsen

- Kultur for læring: Et forsknings- og utviklingsprosjekt der elevenes grunnleggende ferdigheter i sentrale skolefag skal forbedres. Kartleggingsresultater skal analyseres og forskningsbasert kunnskap benyttes for å forbedre elevenes læringsutbytte. Skolens kollektive kompetanse skal videreutvikles gjennom systematisk arbeid i profesjonelle læringsfellesskap.

- Trivselslederprogrammet: Fremme økt og mer variert lek og aktivitet. Bygge gode vennskapsrelasjoner. Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen.

Rektor er resultatansvarlig for dette tjenesteområdet og rapporterer til utdanningssjefen. Dette er regulert i lederavtale.

Kvalifikasjoner

Vi søker en tydelig leder med:

- relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå

- relevant praksis som kvalifiserer for en krevende skolelederstilling som kan:

- realisere visjonen: Elevene i Tynset-skolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring i en skole som er for alle og har blikk for den enkelte

- utvikle et godt læringsmiljø for elevene, godt foreldresamarbeid og et godt arbeidsfellesskap for skolens medarbeidere basert på kommunens verdigrunnlag: Inkludering, trygghet, optimisme og puls

- arbeide for å utvikle kvaliteten på tilbudene i skole, barnehage og SFO i samsvar med kommunale og nasjonale mål

- utøve god personal- og økonomiledelse

- lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale.

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Arbeidstakere tilsettes i Tynset kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Tynset kommune er en IA-bedrift

Søknad sendes

Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess,

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00.

Kontaktperson

Bent Andre Kvisle, Utdanningssjef, tlf: 62 48 50 42, mobil: 909 34 774, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 24.02.2020

Arbeidsgiver: Tynset kommune

Kvikne er ei fjellbygd med ca. 500 innbyggere i Tynset kommune nord i Hedmark. Vi ligger 50 km nord for Tynset, som er regionsenteret i Nord-Østerdal. Kvikne ligger i naturskjønne omgivelser med Forollhogna nasjonalpark som nærmeste nabo. En aktiv og innovativ bygd, med et bredt idretts- og kulturtilbud.