Ledig stilling:

Gjøvik kommune søker skolesjef

Søknadsfrist: 6. oktober

Vil du bli vår neste skolesjef?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Tjenestene i Oppvekst området skal legge grunnlag for barn og unges evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet i et bærekraftig framtidsperspektiv. Området Oppvekst består av skole, barnehage, barnevern og barn/familie. Skole består av skoleadministrasjon, 14 grunnskoler og voksenopplæring. Skolesjefen er skolenes øverste pedagogiske og administrative leder og er ansvarlig for å følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger. Kommunalsjefen er skolesjefens nærmeste overordnede og skolesjefen inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Verdigrunnlaget vårt er bygget på verdier forankret i FNs barnekonvensjon. Vi har et ståsted i et helhetlig syn på utvikling hvor anerkjennelse, omsorg, danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen. Relasjonsmodellen er grunnleggende for arbeidet i sektor Oppvekst og utdyper at ansvaret for relasjonens kvalitet ligger hos den ansatte. Dette ansvaret er både knyttet til møter med barn, unge og familier og møter ansatte imellom.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 06.10.2019
Arbeidsgiver: Gjøvik kommune
Sted: Kauffeldts plass, Gjøvik
Stillingstittel: Skolesjef
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Du skal:
•Være en sentral bidragsyter inn i kommunalsjefens ledergruppe og sikre helhetlig tenking
•Ha en sentral rolle i å sikre utvikling innenfor oppvekstområdet og fremme samarbeid mellom interne og eksterne aktører
•Lede utviklingsprosesser for framtidens skole på Gjøvik
•Følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger
•Følge opp og realisere strategisk plan 2018 – 2024 for sektoren Oppvekst
•Evne å skape entusiasme og engasjement hos dine ansatte
•Skape godt samspill og tillitsforhold mellom politikk og administrasjon
•Legge til rette for og gjennomføre politiske beslutninger
•Skape godt samspill med tillitsvalgtapparatet

Kvalifikasjoner:
•Kunne vise til gode resultater som leder og videreføre relasjonelt lederskap
•Evner å skape begeistring og Vi-følelse
•Være oppdatert faglig på nyere forskning innenfor skolefaget
•Kunne vise til å ha lyktes i samspillet mellom politikk og administrasjon
•Har gode resultater fra samarbeid med eksempelvis barnehage, barnevern og andre •Har erfaring fra og trives med å være kommunens ansikt utad
•Har overordnet god økonomiforståelse
•Kunne vise til godt samarbeid med tillitsvalgtapparatet
•Har god digital forståelse

Personlige egenskaper:
•Du har et stort engasjement for oppvekstområdet
•Du er en sterk og motiverende pådriver for strategisk utviklingsarbeid
•Du har beslutnings- og gjennomføringsevne
•Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•Du er en kulturbærer som er god på å skape felleskapskultur
•Du er robust og evner «å stå i det»

Vi tilbyr:
•En endringsorientert og innovativ organisasjon
•Kompetente og hyggelige kollegaer
•Gode forsikrings- og pensjonsordninger
•Lønn etter avtale

Annet:
Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Marit Mellem, mobil 90546532 eller med kommunalsjef Anne Margrethe Lund, mobil 97041772.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist er 6. oktober.