Ledig stilling:

Oppvekstsjef

Indre Fosen kommune
Søknadsfrist: 01. september

Oppvekstsjef

Oppvekst, Indre Fosen kommune

Oppvekstsjefen i Indre Fosen kommune går over i ny stilling i kommunen fra 1. januar 2020. Vi søker derfor etter ny leder for oppvekstsektoren.

Oppvekstsjefen deltar i kommunedirektørens strategiske ledergruppe, og er kommunedirektørens nærmeste medarbeider på oppvekstområdet.

Oppvekstsjefen i Indre Fosen kommune har overordnet ansvar for kommunens barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI).

Oppvekstsjefen har delegert myndighet med ansvar for faglig, økonomisk og personalmessig ledelse av oppvekstsektoren. Indre Fosen kommune deltar i modellkommuneprosjektet "Inkludering på alvor", og oppvekstsjefen har en sentral rolle i dette arbeidet. Oppvekstsjefen har også et ansvar for å bidra i det tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidet i kommunen.

Det kan bli aktuelt å føye til stillingen andre fagområder relatert til oppvekstfeltet. Det kan også bli noen justeringer i dagens organisasjonsmodell.

Oppvekstsjefen deltar i kommunens kriseledelse.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 01.09. 2019

Arbeidsgiver: Indre Fosen kommune
Sted: Rissa
Stillingstittel: Oppvekstsjef
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast


Arbeidssted er rådhuset i Indre Fosen kommune. Rådhuset ligger i Rissa.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede, motivere og utvikle de menneskelige ressursene i oppvekstsektoren
 • utvikle og koordinere oppvekstsektoren i samsvar med kommunens strategier
 • følge opp faglig og økonomisk ansvar samt personalansvar i sektoren
 • utrede og legge fram saker til politiske organer og sikre at vedtakene gjennomføres
 • bidra konstruktivt i kommunedirektørens ledergruppe
 • delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, både i Fosenregionen og Trondheimsregionen
 • sørge for god og tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon til innbyggere og media

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgere utdanning
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning/kompetanse innen organisasjon, ledelse, økonomi
 • Erfaring med digitale fagsystemer for saksbehandling
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som

 • er åpen, involverende, målrettet og god å samarbeide med
 • ligger i forkant av utviklingen på oppvekstfeltet
 • utøver mestringsorientert ledelse med fokus på mål og rolleklarhet, motivasjon, kompetanseutvikling og -deling
 • arbeider strukturert
 • har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr
en interessant og utfordrende jobb i et innovativt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere, trivelige kontorfasiliteter, gode pensjonsordninger og lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon
Vigdis Bolås , kommunedirektør, mobil 907 44 719,
e-post: [email protected]

Finn Yngvar Benestad, oppvekstsjef, mobil 932 08 002,
e-post: [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 01. september 2019