Ledig stilling:

Rektor

Ski kommune
Søknadsfrist: 06. september

Rektor - Haugjordet ungdomsskole

Ski kommune

Haugjordet ungdomsskole er en fantastisk flott og moderne skole. Skolen har rundt 530 elever som er organisert i 9 baser med rundt 60 elever. De er delt i tre undervisningsgrupper som har hver sin kontaktlærer. Stillingen som rektor blir ledig i forbindelse med at nåværende rektor går over i stilling som områdeleder i Nordre Follo. Rektor får med seg et fantastisk team på to inspektører, tre rådgivere inkl. rådgiver psykisk helse og ressursteamkoordinator.

Vi er opptatt av nære og gode relasjoner til elevene samt å utvikle kvaliteten på undervisningen i en digital hverdag. Skolen kjennetegnes av dyktige fagpersoner som jobber for at alle skal oppleve mestring, trivsel og utvikling. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og engasjerte kollegaer.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 06.09. 2019
Arbeidsgiver: Ski kommune
Sted: Langhus
Stillingstittel: Rektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Haugjordet ungdomsskole er i perioden 2018 - 2022 valgt ut som universitetsskole for Universitet i Oslo, og jobber systematisk med pedagogisk, didaktisk og digitalt utviklingsarbeid. Samarbeidet bidrar til å utvikle praksisopplæringen til lærerstudenter. Skolen har mange dyktige praksisveiledere.

Arbeidsoppgaver

 • delta i kommunalsjefens ledergruppe
 • bidra til å lede og utvikle tjenesteområdet sammen med kommunalsjefen
 • legge til rette for innbyggermedvirkning
 • arbeide for at åpenhet og Nordre Follos verdier kjennetegner holdninger og handlinger
 • lede og utvikle egen virksomhet, sammen med egen ledergruppe der aktuelt.
 • initiere, lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser
 • utøve personalansvar for stillinger som rapporterer til virksomhetsleder
 • utvikle sterke og stabile fagmiljøer med utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte
 • budsjett- og økonomistyring av egen virksomhet
 • sikre god internkontroll i egen virksomhet

Kvalifikasjoner

 • ønskelig med høyere utdanning. Relevant erfaring og oppnådd resultat kan kompensere for utdanning
 • Ønskelig med skolelederutdanning
 • erfaring som skoleleder
 • erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel
 • erfaring fra arbeid med omstillings- og utviklingsarbeid er ønskelig
 • relevant erfaring fra ansvarsområder som ligger til stillingen
 • kjennskap til samhandling mellom politikk og administrasjon er en fordel
 • økonomiforståelse og innsikt i hva som driver kostnadene innen virksomheten

Attester og vitnemål vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Se helhet og sammenhenger i organisasjonen og sikre effektiv bruk av kompetanse og ressurser
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Være tydelig, beslutningsdyktig og tillitsskapende
 • Vise god gjennomføringsevne og høy integritet
 • Kunne skape en kultur preget av utvikling, samarbeid og nyskaping
 • Kunne skape læring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar til våre medarbeidere
 • Kunne skape gode relasjoner til kommunens medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og samarbeidspartner

Vi tilbyr

 • Lederutvikling og kompetanseheving
 • En åpen og moderne skole som satser på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, godt læringsmiljø og god klasseledelse
 • Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og engasjerte kollegaer
 • Gode pensjonsrettigheter
 • Lønn etter avtale

Arbeidstakere tilsettes i skoleverket i Ski kommune med prøvetid på 6 mndr. og etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i statens pensjonskasse.

For stillinger i skole, SFO og fritidsklubber, kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Opplæringsloven § 10-9). Ansettelse forutsetter at godkjent politiattest kan fremlegges.

Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Hjemmesiden til Haugjordet skole

Hjemmeside for skolene i Ski kommune

Kontaktinformasjon
Anne Melsom, kommunalsjef , telefon 992 32 988 / 64 91 82 03
Katti Anker Teisberg, rektor, telefon 916 44 120

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 06.09.2019