Ledig stilling:

I Modum kommune er det ledig stilling som undervisningssjef

Søknadsfrist: 13.06. 2019

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere i

Modum kommune som har som hovedmål å gi best mulig tjenester til innbyggerne.

Velkommen som arbeidssøker!

Undervisningssjef

I Modum kommune er det ledig stilling som undervisningssjef

Om stillingen

Undervisningssjefstillingen er en utfordrende lederstilling der du får anledning til å være med på å påvirke sektorens og kommunens videre utvikling. Undervisningsetaten har i dag ansvar for grunnskoler, barnehager, SFO, voksenopplæring og PPT. Etaten har 345 årsverk og et driftsbudsjett på 274 mill. kr. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 13.06. 2019

Arbeidsgiver: Modum kommune

Sted: Modum

Stillingstittel: Undervisningssjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Modum kommune har et sterkt søkelys på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Barnehage og skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modums visjon for arbeid med barn og unge er "En oppvekst for livsmestring". Modum har styringsdokumenter med tydelig retning for barnehage og skole med vekt med Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse/voksenrollen og Organisasjonslæring. Modumskolen er arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring.

Noe av det viktigste vi gjør i Modum er å skape gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge.

Arbeidsoppgaver

- Videreutvikle læringsmiljøet i barnehage og skole

- Skape kollektivt orienterte barnehager og skoler gjennom god personalledelse

- Ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning, utvikling og læring

- Legge til rette for god dialog både internt og eksternt

- Være en aktiv deltaker i kommunens tverretatlige utvikling

- Utrede og tilrettelegge for politiske utvalg, samt iverksette politiske vedtak

Kvalifikasjoner

- Relevant høyere utdanning

- Lederutdanning og/eller erfaring

- Erfaring fra undervisningsetatens ansvarsområder

- Innsikt og kunnskap om lov og regelverk innen fagområdet

- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

- God økonomisk vurderingsevne

Personlige egenskaper

- Gode lederegenskaper

- Evne til å skape gode relasjoner og å arbeide i team

- Glad i mennesker, liker å være leder og skaper engasjement og resultater ved å utnytte og utvikle ressursene i etaten

- Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft

Vi tilbyr

- Fast stilling (100 prosent)

- Tilsetting på kommunale vilkår, med lønn etter avtale

- God pensjonsordning i KLP

Søknad

Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Kontaktperson

Aud Norunn Røsok Strand, Rådmann, tlf: 32789305, mobil: 91511049, [email protected]

Erla Sverdrup, Personalsjef, mobil: 90695106, [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 13.06.2019