Ledig stilling:

Rektor Vikersund skole

Søknadsfrist: 05.02.2021

Rektor Vikersund skole

Vi har fra 1.8.2021 ledig 100 prosent fast stilling som rektor ved Vikersund skole i Modum kommune.

Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modumskolen har visjonen "Skolemestring for livsmestring" og jobber for en best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Modumskolen har et styringsdokument med tre hovedtemaer; Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse, og Organisasjonslæring. Det arbeides godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen og AART er viktige verktøy. Modumskolen er også arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring. Modumskolen er i utvikling og Vikersund skole har en viktig rolle som tydelig og synlig bidragsyter i dette arbeidet.

Vikersund skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever og 60 pedagoger og fagarbeidere, skolen ligger sentralt i Vikersund i Modum kommune. Spesialenheten for barneskolene i Modum kommune, Avdeling Blå, ligger under Vikersund skole. Avdeling Blå vil kunne gi tilbud innenfor flere pedagogiske felt hvor det er nødvendig med spesiell tilrettelegging. Skolen disponerer et stort uteområde, blant annet et større skogsområde med gapahuk og rutsjebane. Skogen blir flittig brukt i undervisningssammenheng så vel som til fritidsaktiviteter. Det foreligger planer for en omfattende ombygging av skolens lokaler.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 05.02.2021

Arbeidsgiver: Modum kommune

Sted: Vikersund

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver
- Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde og sørge for god ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger
- Videreutvikle skolens profesjonsfaglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
- Være en synlig og trygg leder som formulerer mål og forventninger i retning fremtidens skole, driver resultatoppfølging og har gjennomføringskraft
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god og inkluderende personalledelse
- Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser
- Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen

Egenskaper og kvalifikasjoner
- Du er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
- Du er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes læringsarbeid
- Du er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og problemstillinger
- Du evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
- Du har ledererfaring-/utdanning fra grunnskolen og er opptatt av egen læring og utvikling
- Du har gode kommunikative ferdigheter, inkludert IKT-kompetanse.
- Det er ønskelig at du har undervisningserfaring fra barnetrinnet

Annet
- Stillingen er ledig fra og med 1.8.2021
- Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest
- Tilsettinger i Modum kommune er med vilkår om 6 måneders prøvetid
- Aktuelle søkere blir innkalt til intervju

Vi tilbyr
- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en spennende utviklingsfase
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i undervisningssjefens skoleledergruppe
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

Kontaktperson
Per Kvaale Caspersen, e-post: per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no,
mobil 950 71 542

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Modum kommune Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 05.02.2021

Arbeidsgiver: Modum kommune

Modum kommunes visjon «Vi strekker oss lenger» henspeiler på verdens største hoppbakke, midt i vår kommune. Vi kan ikke sette bakkerekord hver dag, men vi ønsker at våre ansatte skal være modige, nyskapende, romslige og samhandlende. Gjennom engasjement og jobbutførelse ønsker vi å bidra til at Modum skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre innbyggere. Det er derfor helt naturlig at vi også ønsker et mangfold av ansatte som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Velkommen som arbeidssøker hos oss!