Ledig stilling:

Oppvekstsjef

Søknadsfrist: 10. mai 2021

Oppvekstsjef

Om stillingen

Det satses mye på barn og unge i oppvekstkommunen Kvæfjord. Som oppvekstsjef blir du en del av kommunedirektørens ledergruppe. Du kommer til å delta aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for hele oppvekstsektoren. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling for utvikling. Du må også være en tydelig og samlende leder som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning.

Som oppvekstsjef i Kvæfjord får du en spennende stilling med bredt fag- og ledelsesområde. Dersom du er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge kan denne stillingen være noe for deg.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 10.05.2021

Arbeidsgiver: Kvæfjord kommune

Sted: Kvæfjord

Stillingstittel: Oppvekstsjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet og helhetlig ledelse og utvikling av kommunens oppveksttjenester.
 • Samarbeid om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder.
 • Sørge for at oppvekstsektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer.
 • Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar for de enhetene og fagområdene som er tillagt sektoren.
 • Utarbeide saker til administrativ og politisk behandling og iverksette beslutninger.

· Oppvekstsjefen er kommunens skolefaglig ansvarlige iht opplæringsloven.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Tilfredsstille kravet i opplæringsloven om skolefaglig kompetanse
 • Tilleggsutdanning i ledelse er en fordel
 • Relevant ledererfaring fra oppvekstsektoren
 • Kunne vise til gode resultater som leder
 • Gode evner til samarbeid og samhandling
 • Gode norskkunnskaper, med god muntlig og skriftlige fremstillingsevne

Vi ønsker at du skal være en god veileder for organisasjonen samt håndtere de myndighetsoppgavene som er tillagt området. For å nå våre mål er vi opptatt av å rekruttere en leder som vil bidra til utvikling av kommunen i et helhetsperspektiv og som evner å få til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, med andre offentlige aktører og med lokalsamfunnet.

Spørsmål om stillingen

Nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og opplysninger om stillingen kan du få av kommunedirektør Merete Hessen på tlf: 770 23000 / mobil: 958 37 181 eller personalsjef Alf-Børre Knudsen på tlf: 770 23000.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 10. mai 2021