Ledig stilling:

Skolefaglig rådgiver - Oppvekstkontoret

Søknadsfrist: 23.06.2021

Skolefaglig rådgiver - Oppvekstkontoret

Kongsberg kommune har 28.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Kort om stillingen

Vi søker skolefaglig rådgiver til fast 100% stilling. Tiltredelse 01.08.21 eller etter avtale.Stillingen tilhører oppvekstkontoret, som består av barnehage- og skolefaglige rådgivere og ledes av kommunalsjefen for oppvekst. I tillegg til barnehager og skoler hører barnevern, helsestasjon og pedagogisk psykologisk tjeneste til under Oppveksttjenesten. Kongsberg grunnskole består av 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler, en 1-10 skole og en voksenopplæring. Det er stor bredde i størrelse, organisering og beliggenhet.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 23.06.2021

Arbeidsgiver: Kongsberg kommune

Sted: Kongsberg

Stillingstittel: Skolefaglig rådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Tiltredelse: Etter avtale

Innhold i stillingen

 • Utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Rapportering innenfor skolesektoren, inkludert krav fra sentrale myndigheter
 • Rådgivning og veiledning av skoler
 • Saksbehandling knyttet opp mot skoleområdet
 • Utredningsarbeid og saksbehandling til politiske utvalg
 • Planarbeid
 • Andre oppgaver etter behov og kompetanse

Vi tilbyr:

Jobb i en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring.Vi har satsing på positivt skolemiljø, realfag og teknologi i samhandling med næringslivet.I oppveksttjenesten har vi et faglig spennende profesjonsfellesskap/arbeidsmiljø med stor bredde i arbeidsoppgaver.

Formelle kompetansekrav:

 • Søker må ha pedagogisk utdanning på høgskole/universitetsnivå, relatert til grunnskoleområdet eller annen relevant utdanning.

Øvrige krav og personlige egenskaper:

Vi søker deg som er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid og er entusiastisk, initiativrik og fleksibel.Du må kunne jobbe planmessig og strukturert med krevende skolefaglige/tverrfaglige problemstillinger.Praksis fra skolesektoren og ledelseserfaring er en fordel.

Vi ønsker i tillegg at du har:

 • erfaring fra system- og utviklingsarbeid
 • evne til strategisk tenking, analyse og utredning
 • interesse for og evne til å identifisere utviklingsområder, igangsette og gjennomføre utviklingsarbeid
 • kjennskap til aktuell lovgivning og offentlig forvaltning
 • god kompetanse på IKT

Det er viktig for oss å få de rette medarbeiderne. Personlig egnethet er derfor avgjørende. Vi ser etter deg som:

 • har gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • fungerer godt både med selvstendig jobbing og i team
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • er forberedt på perioder med stort arbeidspress.

Annet:

Lønn etter avtale.

God forsikrings- og pensjonsordning.

Arbeidstakeren tilsettes i Kongsberg kommune. Tilsetting skjer i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtaler. I tråd med opplæringsloven stilles krav om at tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i grunnskolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting

Kontaktperson
Håvard Ulfsnes, mobil 915 17 497

Søknad:

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 23. juni 2021