Ledig stilling:

Rektor Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Søknadsfrist: 03.mars

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

Brønnøy kommune har fra 01.08.20 ledig fast stilling som rektor ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Skolen ligger midt på skoletunet i Brønnøysund, nært Brønnøysund videregående skole, voksenopplæringa, idrettshall, samfunnshus og rådhuset. Skolen er en 1-10 skole, og vil for skoleåret 2020/21 ha ca. 320 elever.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 03.03.2020

Arbeidsgiver: Brønnøy kommune
Sted: Brønnøysund

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre som en del av Brønnøyskolen og gjennom det regionale skolesamarbeidet på Sør-Helgeland.

Skolens visjon er «godt å være – mye å lære». Hos oss vil vi at ledelse av skolen direkte påvirker elevers læring i positiv retning. Elevene i Brønnøyskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal være et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elever i Brønnøyskolen har egen iPad.

Brønnøy kommune er en språkkommune, og du som rektor vil være med på å drive dette arbeidet fram både i egen skole og på kommunenivå. I tillegg må arbeidet med Fagfornyelsen bidra til at skolen jobber som et lærende fellesskap, der rektor leder an med tydelig retning og struktur.

Brønnøyskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet. Vi er også opptatt av å sikre at elevens medvirkning blir tatt på alvor i alle saker som omhandler deres skolehverdag.

Brønnøyskolen samarbeider med barnehager, videregående skole og andre instanser for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0 - 18 års perspektiv.

Brønnøysund barne- og ungdomsskole er eget ansvarsområde som rapporterer til oppvekstsjef. Skolen er delt inn i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, samt SFO med leder.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarsområdets øverste administrativt ansvarlige innen fag, økonomi og personalledelse. Økonomi vil ha et særlig fokus i årene fremover, med synkende barnetall og behov for å regulere driftsnivået i takt med dette.
 • Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø.
 • Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte og arbeide for et godt omdømme.
 • Utvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte.
 • Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet på skolen.
 • Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver avdelingene ved skolen har, slik de går frem av organisasjonsplan, plan-/styringsdokument, lovverk og gjeldende vedtak.
 • Forvalte skolens budsjett og øvrige ressurser strategisk og med forståelse for helheten, for å sikre handlingsrom med god undervisning og læring.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant skolefaglig kompetanse fra høyskole/universitet og ledererfaring, fortrinnsvis som rektor. Lederutdanning er ønskelig, dersom du ikke innehar det må dette tas innen en avtalt periode.
 • Du er kunnskapsorientert, har interesse for skoleutvikling og ser muligheter i Fagfornyelsen.
 • Du har betydelig erfaring med kvalitetsutvikling og med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Du har undervisningserfaring, fortrinnsvis fra grunnskole.
 • Du er reflektert rundt ulike utfordringer en skoleleder må løse, både når det gjelder økonomistyring og personalledelse.
 • Du har et positivt elevsyn og bidrar med din ledelse til at elever opplever mestring.
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Setter elevene i fokus og har respekt for elevenes integritet, rettigheter og behov.
 • Har en lederstil preget av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne.
 • Tar et selvstendig ansvar for skolens faglige utvikling, økonomi og personalledelse gjennom å jobbe analytisk, målrettet og systematisk.
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming.
 • Bidrar til å se helheten i Brønnøyskolen og bidrar til at vi har et likeverdig tilbud til alle våre elever.
 • Er positiv, kreativ og løsningsorientert.

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer
 • Et aktivt og godt nettverk i oppvekstsektorens ledergruppe
 • Et godt støtteapparat i kommunen
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

 • Oppvekstsjef Cathrine Theting, tlf. 482 55 332.

Generell info

Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes
Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 03. mars 2020