Ledig stilling:

Rektor Nord-Aurdal barneskole

Søknadsfrist: 24.06.2021

Rektor

Nord-Aurdal barneskole, Nord-Aurdal kommune

Vil du være med på skolelaget til Nord-Aurdal kommune? Vi trenger deg!

Du setter fokus på et inkluderende og trygt lærings- og utviklingsmiljø for liten og stor, har trygg personalledelse og samhandler naturlig med foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen.

Du får mulighet til å bygge et skolelederteam og lede profesjonsfelleskapet inn i framtiden- sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere- midt i hjertet av Valdres!

Vi søker en synlig og varm, tydelig og robust leder og lagbygger som har engasjement og setter tydelig retning for skolens hovedoppdrag; Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Vil du vite mer om skolen vår klikk her. Ta kontakt med oss!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 24.06.2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune
Sted: Fagernes

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kjerneoppgaver

 • Rektor og virksomhetsleder for kommunens barneskole.
 • Lede og videreutvikle et trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø for elever og medarbeidere.
 • Løfte fram og bruke mulighetsrommet i læreplanverket LK20.
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap - et lærende fellesskap.
 • Involvere og samhandle med foresatte.
 • Samhandle tett med Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS), samt andre virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere.
 • Sikre forsvarlig drift etter lov og forskrift, sentrale og lokale føringer.
 • Oppgaver knyttet til personalledelse, drift, økonomi og rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Relevant leder-/skolelederutdanning vektlegges.
 • Erfaring fra skoleledelse i grunnskolen er ønskelig.
 • Erfaring med undervisning i grunnskolen, fortrinnsvis barneskolen, er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du har en lederstil som preges av tillit, gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering.
 • Du har et positivt elev- og menneskesyn.
 • Du viser ydmykhet og lojalitet.
 • Du er en samlende leder som inspirerer og verdsetter engasjement.
 • Du har evne til og motivasjon for å lede utviklings- og endringsprosesser.
 • Du har evne til å utnytte personalets kompetanse og skolens ressurser godt.
 • Du har gode ferdigheter i relasjonsbygging og kommunikasjon (muntlig, skriftlig og digitalt).

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Høy grad av mulighet til å påvirke skolens utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement.
 • Gode nettverk med et positivt samhandlings- og drøftingsklima.
 • Lønns - og arbeidsvilkår etter avtale.
 • En god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen.

Politiattest jf. Opplæringslova § 10 -9 må fremlegges ved tilsetting.

Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i Webcruiter. Kandidater til intervju kalles inn via Webcruiter, og får beskjed per e-post.

Intervjuer planlegges gjennomført tirsdag 29. juni.

Kontaktinformasjon
Anna-Merete Brusletten, kommunalsjef , mobil 901 20 227

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 24. juni 2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal barneskole (NABS) har ca. 410 elever og 80 ansatte. Et inkluderende skolemiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen og digitalisering står sentralt i vår pedagogiske satsing.

Beliggenheten midt i regionsenteret i Valdres gir oss mange muligheter i nærområdet til skolen. Det er kort avstand til friluftslivsområder, bibliotek, Valdres folkemuseum, Fagernes Idrettspark Blåbærmyra, Valdres storhall, mange bedrifter - et mangfold av læringsarenaer.

Vil du vite mer om grunnlaget for drift og utvikling av skolene i Nord-Aurdal kommune finner du kommuneplan med hovedplan og handlingsdel på våre nettsider.

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!