Ledig stilling:

Nye Sandesundsveien barneskole. Første skoledag. Foto: Maren Engebretsen
Nye Sandesundsveien barneskole. Første skoledag. Foto: Maren Engebretsen

Virksomhetsleder/rektor Sandesundsveien barneskole

Søknadsfrist: 08.08.2021

Sarpsborg kommune har ca. 57 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både det nye sykehuset Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"

www.sarpsborg.com

Virksomhetsleder/rektor Sandesundsveien barneskole

Beskrivelse av arbeidssted

Sandesundsveien barneskole er en sentrumsskole med 420 elever. Det nåværende skolebygget sto ferdig til skolestart i august 2015, og skolen ligger sentralt i byen med gangavstand til byens grønne lunge, Kulåsparken. I Sarpsborg ligger også aktivitetsområder som Sarpsborg Stadion, Glengshølen, Tjueklo, Inspiria, Sarpsborgmarka med Appelsintoppen og Landeparken ved Tunevannet som skolen benytter.
Skolen har elever fra 28 land og 37 språk er representert. Et fellesskap av kulturer og språk farger vår hverdag og er et fantastisk utgangspunkt for arbeid med språklæring, inkludering, mangfold og likeverd. Vi har fokus på mestring som mulighet og utgangspunkt for å oppnå best mulig læringsutbytte i et livsløpsperspektiv.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune
Sted: Sarpsborg
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Ansvar og arbeidsoppgaver

Virksomhetsleder/rektor er delegert myndighet for den samlede driften av skolen. Virksomhetsleder har et særskilt ansvar for å være pådriver i det løpende pedagogiske utviklingsarbeidet, og skal drifte skolen innenfor de til enhver tid gjeldendeoverordnede føringer gitt fra politisk og administrativ ledelse, samt lov og avtaleverk. Virksomhetens ledelse består av virksomhetsleder/rektor og tre teamledere. Virksomhetsleder skal sikre et positivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø for så vel elever som medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav

Søkere til stillingen som virksomhetsleder/rektor må ha ledererfaring fra større virksomheter og fortrinnsvis fra ledelse av kunnskapsbedrifter. Virksomhetsleder/rektor må ha god kjennskap til overordnede læreplaner og sentrale bestemmelser for grunnskolen. Søkere må ha erfaring med og kjennskap til økonomistyring og til sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Det vil bli lagt vekt på evne til å bygge gode relasjoner til ansatte, elever og foresatte. Sarpsborg kommune legger meget stor vekt på virksomhetsleder/rektor sin evne til å utvikle skolen til beste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til utdanning

Søkere til stillingen må ha utdanning på høyskole- og/eller universitetsnivå, og må ha pedagogisk utdanning som en del av den samlede formelle kompetansen. Sarpsborg kommune vil også prioritere søkere med lederutdanning enten generelt eller mer spesifikt knyttet til skoleledelse.

Personlig egenskaper

Sarpsborg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Sarpsborg har nedfelt gjennom blant annet egen arbeidsgiverpolitikk, et verdisett som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må kunne tenke framover og framstå som framtidsrettet og nytenkende. Du må framstå som åpen. Du må evne å se andre og å kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet. Du er troverdig. Det betyr blant annet at du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringene som er knyttet til faget. Sarpsborg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og ledere på en positiv og konstruktiv måte.

Vi tilbyr

Sarpsborg kommune tilbyr en spennende og svært viktig lederstilling under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg". Du blir en del av et utviklings - og samarbeidsorientert kollegium i Kommuneområdet oppvekst, og får samtidig et godt handlingsrom til å utvikle egen virksomhet innenfor lov- og avtaleverk og tydelige kommunale mål.
Den nye lederen vil få rike muligheter til faglig utvikling og kommunen tilbyr veiledning i oppstarten av arbeidet i den nye stillingen.
Vi kan også tilby en egnet lederutdanning.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Kontaktperson

Øvrige vilkår/annet

Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Kontaktperson

Hanne Lothe, assisterende direktør oppvekst, mobil 940 23 692,
e-post: hanne.lothe@sarpsborg.com

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 08. august 2021