Ledig stilling:

Torsvik skole søker undervisningsinspektør

Søknadsfrist: 04. mars

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!Trosvik skole søker undervisningsinspektør

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, og samtidig rustes til å møte framtidas utfordringer.

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved Trosvik skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2020 eller etter nærmere avtale.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 04.03.2020

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Undervisningsinspektør
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Trosvik skole er en barneskole og er en av kommunens største skoler med 510 elever og ca 70 ansatte. 150 av elevene går i vår skolefritidsordning; SFO.

Skolens ledelse består av rektor, 2 undervisningsinspektører og SFO-leder, alle i 100% stilling.

Trosvik skole har fokus på faglig utvikling i et profesjonelt fellesskap. Den enkelte elevs læringsutbytte i gode lærings- og oppvekstvilkår på skolen og i lokalsamfunnet står sentralt. Trosvik skole har praksisstudenter fra lærerutdanningen og barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Østfold (HiØ). Skolen tar også imot elever fra Glemmen videregående skole som skal bli barne- og ungdomsarbeidere.

Skolen jobber aktivt med forberedelsene til fagfornyelsen slik at vi skal stå rustet til å ta i bruk de nye læreplanene fra høsten 2020. Trosvik benytter LeseLOS som grunnlag for leseopplæring og lesing i alle fag. Vi har gjennomført et prosjekt med HiØ om matematikkopplæringen med fokus på dybdelæring. Alle klasser benytter Mitt valg som rammeverk for sosial læring.

Trosvik skole har nylig gjennomført en stor utbygging og oppgradering av skolens undervisningslokaler og utemiljø. Skolen har gode og tilstrekkelig antall klasserom og grupperom. Skolen har spesialrom for IKT, musikk, realfag, kunst og håndverk, mat og helse og spesialundervisning, samt skolebibliotek. Vi har et godt utstyrt auditorium med plass til et helt trinn. Alle klasserom er utstyrt med elektroniske tavler.

Trosvik skole er en hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Mer informasjon om Trosvik skole kan du finne på www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende lederstilling med utviklingsmuligheter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i kommunens interne lederopplæring.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i SPK
 • Mulighet for å ta rektorutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet

Hovedoppgaver

 • Inngå i skolens lederteam.
 • Ivareta den daglige driften av skolen.
 • Fraværshåndtering
 • Timeplanlegging
 • Personaloppfølging, inklusiv rekruttering, sykefraværsoppfølging og HMS.
 • Kontaktperson for kommunens vaktmestere, teknisk drift og andre.
 • Administrasjon av digitale prøver og undersøkelser (Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen m. fl.)
 • Skoleutvikling og implementering av ny læreplan.
 • Innkjøp av blant annet læremidler og forbruksmateriell.
 • Følge opp utleie av skolen.

Det vil til vanlig ikke være tillagt undervisning til stillingen som inspektør

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Du har undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du er god på logistikk og er løsningsorientert.
 • Du har gode IKT-ferdigheter og god systemforståelse slik at du kan tilegne deg og videreutvikle nye IKT-ferdigheter når det er nødvendig.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller relevant ledererfaring.
 • Du er en lagbygger og har evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og ansatte.
 • Du har stor arbeidskapasitet, har god gjennomføringsevne, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder.
 • Du kan vise til at du har påtatt deg mer-ansvar, gjerne lederoppgaver, i et faglig kollegium, fortrinnsvis skole.
 • Du er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse.
 • Du har gode analytiske evner.
 • Du er systematisk og ryddig i ditt arbeid.
 • Du tåler å stå i stressede situasjoner.
 • Du har godt humør, pågangsmot og er utviklingsorientert.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i offentlig stillingskode 9954, internkode 7244, stillingsbetegnelse undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 690 000,- pr.år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 04. mars 2020