Ledig stilling:

Undervisningsinspektør ved Hole ungdomsskole

Søknadsfrist: 20.01.2022

Undervisningsinspektør ved Hole ungdomsskole

Hole ungdomskole, Hole kommune

Vår inspektør har tiltrådt som rektor fra 1. januar. Hole ungdomsskole søker derfor ny inspektør i 100% stilling. Inspektør skal sammen med rektor lede skolen. Som leder i Hole kommune skal du bygge intern stolthet og kultur og være en tydelig og tilgjengelig leder.

Arbeidsoppgaver

Inspektør skal, sammen med rektor, lede daglig drift og utvikling av Hole ungdomsskole. Inspektør er en del av skolens lederteam sammen med rektor og teamlederne på 8.-10. trinn. Fordeling av oppgaver skjer etter avtale med rektor ut fra interesser og kompetanse. Tilsvarende har skolens lederteam ansvaret for utviklingen av og ledelse av felles oppgaver/aktiviteter på skolen. Det kan være aktuelt at en mindre del av stillingen er undervisning.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 20.01.2022

Arbeidsgiver: Hole kommune

Sted: Røyse

Stillingstittel: Undervisningsinspektør

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kvalifikasjoner

Du har skolefaglig bakgrunn og formell undervisningskompetanse for grunnskolen. Det er ønskelig med skoleledererfaring og/eller skolelederutdanning.

Du har også:

 • vilje og evne til å lede både pedagogisk og administrativt
 • har solid kjennskap og erfaring i bruk av IKT
 • svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • endringskompetanse
 • relasjonskompetanse
 • erfaring med foreldresamarbeid

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

Vi på Hole ungdomsskole jobber etter kommunens verdier (se nedenfor), i tillegg ønsker vi at du er:

 • en pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid
 • analytisk, ryddig og strukturert
 • samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel
 • utadvendt, motiverende og entusiastisk
 • tillitsskapende og kommuniserer godt
 • selvstendig, er initiativrik og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø og en organisasjon som er opptatt av læring og utvikling
 • spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • flotte elever og gode, dyktige og løsningsorienterte kollegaer
 • "framoverlente" ansatte med fokus på god læring og gode resultater, som ligger langt framme faglig
 • arbeidsdager med mye glede og stor variasjon
 • en vi-kultur og stor delingskultur

Kontaktinformasjon
Thor Egil Gustavsen Simensen, rektor, telefon 32161233,
e-post: thor.simensen@hole.kommune.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Merk at Hole kommune aldri ber om BankID-informasjon i noen del av søknadsprosessen. Det opplyses om dette da brukere av søknadstjenesten har opplevd forsøk på phising (digital snoking hvor det fiskes etter passord eller kredittkortnummer)

Søknadsfrist: 20. januar 2022

Arbeidsgiver: Hole kommune

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16.Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier, Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Powered by Labrador CMS