Ledig stilling:

Undervisningsinspektør ved Vestbygda ungdomsskole

Søknadsfrist: 04.mars

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 04.03.2020

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Undervisningsinspektør

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Undervisningsinspektør ved Vestbygda ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Vestbygda ungdomsskole. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. mai eller etter nærmere avtale.

Vestbygda ungdomsskole er en flott skole med 175 elever og 24 ansatte. Skolen ligger i vakre omgivelser med nær tilknytning til skog og sjø. Uteområdet innbyr til aktivitet og læring. Vi har et godt utdannet personale som arbeider målbevisst i et profesjonelt læringsfellesskap til det beste for elevens læring og utvikling. Skolen jobber for tiden aktivt med fagfornyelsen, LK20, hvor blant annet samskapt læring og dybdelæring er viktige temaer inn i arbeidet med nye læreplaner i fag. Vi vil være godt forberedt og rustet til oppstart høsten 2020.

Vestbygda ungdomsskole er en hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for ansatte og elever inn i fremtiden.

Mer informasjon om Vestbygda ungdomsskole finnes på www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune.
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning iht. statlig ordning "Kompetanse for kvalitet".
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i SPK

Vi søker deg som:

 • har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • holder fokus på arbeidsoppgaver som understøtter gode læringsbetingelser for elevene
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper
 • er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse
 • er systematisk og ryddig i ditt arbeid

Aktuelle arbeidsområder:

 • Inngå som en konstruktiv medspiller i skolens ledelse
 • Planlegging og drift av skolen, inkludert fraværshåndtering og timeplanarbeid
 • Delta i tverrfaglige møter og samarbeid med andre instanser.
 • Være en pådriver i skolens utviklingsarbeid og i skolerelaterte prosjekter
 • Oppfølgingsansvar i forhold til planlegging og gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver, beredskapsarbeid og brukerundersøkelser.
 • Bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Ha løpende kontakt med elever og foresatte

Undervisningsinspektør må påregne å ha noe undervisning. Omfanget av undervisning vil kunne variere ut fra intern fordeling av arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen, samt praksis fra undervisning fra grunnskolen
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du har gode IKT-ferdigheter og kan tilegne deg og videreutvikle nye IKT-ferdigheter når dette trengs
 • Du har god systemforståelse
 • Du har erfaring med utviklingsarbeid, fortrinnsvis fra skole
 • Du kan vise til at du har påtatt deg mer-ansvar, gjerne lederoppgaver, i et faglig kollegium, fortrinnsvis skole
 • Du har kjennskap til lov og avtalerett, fortrinnsvis fra oppvekst- og utdanningssektoren

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Du er relasjonsorientert i din tilnærming til elever, foresatte og ansatte
 • Du er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, og som ser mangfoldet i vårt miljø som et stort potensiale
 • Du har stor arbeidskapasitet, har god gjennomføringsevne, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • Du er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse
 • Du har gode analytiske evner og kan anvende ulike IKT-systemer i analysearbeidet
 • Du er systematisk og ryddig i ditt arbeid
 • Du har godt humør, pågangsmot og er utviklingsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Menn oppfordres til å søke.

Kontaktinfo
Rektor, Kari Lund Kallerød, mobil 980 15 655, e-post: [email protected]
Etatsjef skole, Marit Mundahl, mobil 917 21 160,
e-post: [email protected]

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i offentlig stillingskode 9954, internkode 7244, stillingsbetegnelse undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 680 000,- pr.år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigestillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post: [email protected] Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 04. mars 2020