Ledig stilling:

Rektor Stalsberg skole

Søknadsfrist: 02.05.2021

Vi søker

Rektor Stalsberg skole

Modum kommune har fra 1.8.2021 ledig 100 prosent fast stilling som rektor ved Stalsberg skole.

Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modumskolen har visjonen "Skolemestring for livsmestring" og jobber for en best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Modumskolen har et styringsdokument med tre hovedtemaer; Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse, og Organisasjonslæring. Det arbeides godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen og AART er viktige verktøy. Modumskolen er også arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring. Modumskolen er i utvikling og Stalsberg skole har en viktig rolle som tydelig og synlig bidragsyter i dette arbeidet.

Stalsberg skole er en to-parallell barneskole (1-7 trinn) med ca. 250 elever og SFO. Skolen ligger i Geithus i Modum kommune. Skolens ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene, og AART-metodikk er implementert på alle trinn. Stalsberg skole legger stor vekt på å utvikle sosiale ferdigheter, tilhørighet og samhold for alle. Er du en tydelig og strukturert skoleleder som har god relasjonskompetanse? Vil du være med å drive utviklingssamarbeid og å lede endringsarbeid i skolen? Da vil vi gjerne ha deg med på Stalsberglaget!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 02.05.2021

Arbeidsgiver: Modum kommune

Sted: Geithus

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver
- Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde og sørge for god ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger
- Videreutvikle skolens profesjonsfaglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
- Være en synlig og trygg leder som formulerer mål og forventninger i retning fremtidens skole, driver resultatoppfølging og har gjennomføringskraft
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god og inkluderende personalledelse
- Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser
- Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen

Egenskaper og kvalifikasjoner
- Du er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
- Du er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes læringsarbeid
- Du er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og problemstillinger
- Du er en strukturert skoleleder som har god relasjonskompetanse
- Du evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
- Du har ledererfaring-/utdanning fra grunnskolen og er opptatt av egen læring og utvikling
- Du har gode kommunikative ferdigheter, inkludert IKT-kompetanse
- Det er ønskelig at du har undervisningserfaring fra barnetrinnet

Vi tilbyr
- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en spennende utviklingsfase
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i undervisningssjefens skoleledergruppe
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

Annet
- Stillingen er ledig fra og med 01.08.2021
- Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest
- Tilsettinger i Modum kommune er med vilkår om 6 måneders prøvetid
- Aktuelle søkere blir innkalt til intervju

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Kjetil Gulsrud Lundemoen, mobil 990 31 512, e-post: Kjetil Gulsrud Lundemoen
Per Kvaale Caspersen, mboil 950 71 542, e-post: Per Kvaale Caspersen

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 02. mai 2021

Arbeidsgiver: Modum kommune

Modum kommunes visjon «Vi strekker oss lenger» henspeiler på verdens største hoppbakke, midt i vår kommune. Vi kan ikke sette bakkerekord hver dag, men vi ønsker at våre ansatte skal være modige, nyskapende, romslige og samhandlende. Gjennom engasjement og jobbutførelse ønsker vi å bidra til at Modum skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre innbyggere. Det er derfor helt naturlig at vi også ønsker et mangfold av ansatte som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
Velkommen som arbeidssøker hos oss!