Ledig stilling:

Trondheim kommune: Rektor Brundalen skole

Søknadsfrist: 20.09. 2020

Rektor

Brundalen skole, Trondheim kommune

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rektor ved Brundalen skole.

Brundalen skole har delvis åpen planløsning noe som gir store muligheter for samarbeid og fleksibilitet. Både skole og SFO er bygd opp rundt et nært samarbeid med de foresatte og nærmiljøet forøvrig.

Skolens hovedfokus er å utvikle en inkluderende skole der det legges vekt på kunst, kultur, IKT, grunnleggende ferdigheter, uteskole og aldersblanding.

Pedagogisk utviklingsarbeid med tema som; tilpasset opplæring innenfor fellesskapet, tverrfaglighet og varierte undervisningsmetoder står i sentrum.

Ukentlig kulturdag ble etablert i 2019, og skolen har lang tradisjon med kulturkvelder for alle elever og foresatte. Det er nært samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 20.09.2020

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Trondheim
Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Det er økende elevtall i skolekretsen. Skolen er nylig utbygd og har kapasitet til å ta imot 630 elever.

Skolens lederteam består av rektor, to avdelingsledere skole og avdelingsleder SFO.

Skolen har fra høsten 2020:
● ca. 430 elever
● ca. 200 barn på SFO
● i overkant av 60 ansatte
● 100 prosent merkantil ressurs

Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.


Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling.
 • Økonomistyring og resultatkontroll.
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst.

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Utdanning i skoleledelse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet fagfornyelsen, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø
 • Kunne motivere og inspirere elever og ansatte
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre
 • Kunne skape forutsigbarhet og oversikt både i omstilling til ny kommune og tiden etter
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning

Vi tilbyr

 • Eget nettverk for faglig utvikling.
 • Mentorordning og eget ledelsesutviklingsprogram.
 • Kommunens styringskraft-team støtter og følger opp enhetene.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Arbeidssted
Leistadvegen 3, 7047 Trondheim

Kontaktinformasjon
Gunn Langset Trøan, seniorrådgiver, mobil 952 63 919
Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef , mobil 91760230

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 20. september 2020