Ledig stilling:

Trondheim kommune: Rektor Hårstad skole

Søknadsfrist: 20.09.2020

Rektor

Hårstad skole, Trondheim kommune

Ved Hårstad skole er det ledig en fast 100 prosent stilling som rektor.

Hårstad skole er en barneskole beliggende i Tillerbyen, sør i byen. Skolen sto ferdig i 1997.

Flotte friluftsområder gir gode muligheter for alternative læringsarenaer. Hårstad skole har åpen og fleksibel løsning. Alle ansatte er organisert i team, og samarbeid er viktig i elevenes læring og utvikling og de voksnes arbeid.

Hårstad skoles visjon er: UNDRE – VÅGE – SKAPE - MESTRE Skolen har utarbeidet egen pedagogisk plattform som tydeliggjør verdier, lærings- og elevsyn.

Skolen har i dag: - 353 elever - 138 barn i SFO - 44 ansatte - 280 prosent lederressurs, avdelingsleder skole og avdelingsleder SFO - 100 prosent merkantil ressurs Skolens satsingsområder: - skriving - et trygt og godt skolemiljø - systematisk arbeid med IKT-plan.

Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Fakta om stillingen

SSøknadsfrist: 20.09.2020

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Tiller

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner

 • Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte generelle lederkrav, og inngår årlige lederavtaler med kommunedirektøren
 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt
 • Utdanning i skoleledelse vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet fagfornyelsen, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø.
 • Kunne motivere og inspirere elever og ansatte.
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre.
 • Kunne skape forutsigbarhet og oversikt både i omstilling til ny kommune og tiden etter.
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning.

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsatte
 • Lederutviklingsprogram
 • Mentorordning
 • Bydelsbaserte nettverksgrupper
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
 • Stor selvstendig myndighet Innflytelse i strategiske diskusjoner
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Arbeidssted
Hølbekken 62, 7092 Tiller

Kontaktinformasjon
Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef, mobil 917 60 230
Gunn Langset Trøan, seniorrådgiver, mobil 952 63 919
Hanne Haug Fremo, seniorrådgiver - Avantas, mobil 982 12 455

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 20. september 2020