Ledig stilling:

Trondheim kommune: Rektor Rosenborg skole

Søknadsfrist: 20.09.2020

Rektor

Rosenborg skole, Trondheim kommune

Trondheim kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Rosenborg skole.

Rosenborg skole er en ungdomsskole med nytt skolebygg i 2010. Skolen fremstår som lys og åpen og har mange ulike spesialrom. I sentrum av skolebygget ligger aulaen som brukes både til undervisning og til ulike kulturelle aktiviteter både på dag- og kveldstid.

I tilknytning til skolebygget ligger Rosenborghallen som skolen disponerer på dagtid.

Rosenborg skole er mottaksskole for flerspråklige elever i østbyen bydel. Inneværende skoleår har mottaksklassen 30 elever.

Skolen har fra høsten 2020:

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 20.09.2020

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • 490 elever.
 • 70 ansatte
 • Tre avdelingsledere som sammen med rektor utgjør skolens lederteam
 • 100 prosent merkantil ressurs

De ansatte er organisert i arbeidslag på trinn. Hvert arbeidslag består av 50 - 60 elever, tre kontaktlærere og et antall faglærere og miljøarbeidere.

Skolens har følgende satsningsområder:

 • Innføring av Fagfornyelsen med utgangspunkt i Udirs kompetansepakker. Hovedfokus inneværende skoleår er tverrfaglig undervisning og dybdelæring. Arbeidet ledes av skolens plangruppe som består av rektor, en avdelingsleder og fire lærere fra ulike fagseksjoner.
 • Deltagelse i prosjektet DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i samarbeid med Falstadsenteret.
 • Utvikling av et positivt læringsmiljø gjennom blant annet deltagelse i organisasjonen MOT. Skolen har sju MOT-coacher som har ansvar for MOT sitt program mot elevene. I tillegg deltar skolen i MOTs program “Skolen som samfunnsbygger” som retter seg både mot ansatte, foreldregruppa og skolens nærmiljø.
 • Kultur i bred forstand, noe som kommer til uttrykk gjennom ulike kulturelle aktiviteter i elevmiljøet som kulturdag, forestilling på 9. trinn, bruk av leirstedet Livollen, deltakelse i Fargespill og i forskjellige idrettsturneringer.

Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling.
 • Økonomistyring og resultatkontroll.
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst.

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Utdanning i skoleledelse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet fagfornyelsen, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø.
 • Kunne motivere og inspirere elever og ansatte.
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre.
 • Kunne skape forutsigbarhet og oversikt både i omstilling til ny kommune og tiden etter.
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning.

Vi tilbyr

 • Eget nettverk for faglig utvikling.
 • Mentorordning og eget ledelsesutviklingsprogram.
 • Kommunens styringskraft-team støtter og følger opp enhetene.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Arbeidssted
Stadsing Dahls gate 1, 7015 Trondheim

Kontaktinformasjon
Gunn Langset Trøan, seniorrådgiver, mobil 952 63 919
Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef , mobil 917 60 230

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 20.09.2020