Ledig stilling:

Seksjonssjef

Søknadsfrist: 29.11.2021

Vil du jobbe som leder hos Statsforvalteren og bidra til utvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Seksjonssjef

Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har til sammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Om stillingen

Det er ledig stilling som seksjonssjef ved Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder samt informasjon og veiledning.

På utdanningsområdet skal Statsforvalteren være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

Avdelingen har 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjoner; barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø samt kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingsdirektøren og fire seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo.

Vi har nå ledig stilling som seksjonssjef for barnehage- og skolemiljøseksjonen. Seksjonen har primært rettssikkerhetsoppgaver på skoleområdet, bl.a. tilsyn med elevenes skolemiljø. Den største porteføljen til seksjonen er skolemiljøsakene etter håndhevingsordningen i opplæringsloven kapittel 9 A. Seksjonen er også tillagt oppfølgingen av de statlige satsningene på barnehage- og skolemiljøområdet. Seksjonen har for tiden 22 medarbeidere. Stillingen er tillagt administrativt og faglig ansvar for seksjonen, herunder personalansvar, resultatansvar og ansvar for å planlegge og organisere arbeidet. Ansvar for intern samordning og saksbehandlingsoppgaver kan også tillegges stillingen.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 29.11.2021

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Sted: Oslo

Stillingstittel: Seksjonssjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en seksjonssjef som har kompetanse om og erfaring fra skolemiljøsaker, og som har evne og vilje til å være med å utvikle medarbeiderne, avdelingen og sektoren. Aktuelle kandidater for stillingen må ha relevant lederfaring.

For stillingen kreves det:

  • Relevant høyere utdanning
  • Forvaltningskompetanse og erfaring fra arbeid i offentlig sektor
  • Erfaring fra fag- og personalledelse fra barnehage- eller utdanningssektoren
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

  • God digital kompetanse
  • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Evne til å håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer
  • Evne til å følge opp målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer
  • Brukerorientering og evne til å takle høyt tempo og tidvis stort arbeidspress

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det vil også bli lagt vekt på å få en sammensetning av avdelingens ledergruppe som gjør den best mulig egnet til å løse avdelingens samlede oppgaveportefølje. Evnen til å tenke helhet og se sammenhenger mellom oppgavene i egen seksjon og tilgrensende fagfelt vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for fjernarbeid.

Stillingen lønnes som seksjonssjef, stillingskode 1211, i lønnsspennet kr 750 000 – kr 1 000 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Hjemmeside

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 29.11.21

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 29. november 2021

Powered by Labrador CMS