Ledig stilling:

Universitetslektor i yrkesdidaktikk i naturbruk

Søknadsfrist: 30.08.2021

Vil du være med på å utvikle lærerutdanning i yrkesdidaktikk i naturbruk og utdanning i programfaget naturbruk i videregående opplæring i Norge?

Universitetslektor i yrkesdidaktikk i naturbruk

Om stillingen

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 30.08.2021

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sted: ÅS
Stillingstittel: Universitetslektor
Heltid/Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor i yrkesdidaktikk i naturbruk.

ILU tilbyr heltid- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og naturbruk, og femårig Lektorutdanning i realfag (LUR). I tillegg tilbys etter- og videreutdanning for lærere i programmene Desentralisert kompetanseutvikling og Kompetanse for kvalitet.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og ser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Det forventes at du som søker har motivasjon til å kvalifisere deg til førstelektor.

NMBU har etablert fire universitetskoler i Viken fylkeskommune (Frogn-, Ski-, Ås- og Hvam vgs.). I samarbeid med fagansatte ved ILU utvikler universitetsskolene kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. ILU deltar i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt 80 % undervisning og administrasjonstid og 20 % forsknings- og utviklingstid.

Undervisning og veiledning

 • fagansvar for undervisning og veiledning i emnet yrkesdidaktikk i naturbruk i PPU yrkesfag (PPU-Y innen naturbruk)
 • emnesansvar for videreutdanningskurs i yrkesdidaktikk i naturbruk
 • medansvar for undervisning og veiledning i yrkespedagogikk i PPU i yrkesfag

Forskning

Arbeidsoppgavene omfatter forskning og utredning i utdanningsvitenskap med vekt på yrkesdidaktikk i naturbruk. Etter fullført kvalifisering til førstelektor forventes det at den som tilsettes bidrar til instituttets etablerte forskningsprosjekter og til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU, forskning, utviklingsarbeid og fellesoppgaver ved REALTEK.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves

(1)

a) Mastergrad i yrkespedagogikk med tematisk fokus på naturbruk, mastergrad i naturbruksdidaktikk

eller

b) Veterinærmedisin eller mastergrad i skogbruk, jordbruk, husdyrfag, agroøkologi, akvakulturfag, og praktisk pedagogisk utdanning i yrkesdidaktikk i naturbruk

(2) Erfaring med undervisning i naturbruk i videregående skole

(3) Kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for undervisning i programfag i naturbruk

(4) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Ved manglende pedagogisk kompetanse må vedkommende forplikte seg til å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk innen to år etter tilsetning.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges i prioritert rekkefølge

 • erfaring med yrkesutøvelse i skogbruk, jordbruk, agroøkologi, husdyrfag eller akvakulturfag
 • erfaring med opplæring i naturbruksnæringene
 • erfaring med yrkesrettet lærerutdanning
 • administrativ erfaring fra videregående opplæring eller universitetsnivå i Norge/Norden
 • erfaring med utvikling av emner og studieprogram i videregående opplæring og/eller på universitetsnivå
 • internasjonal erfaring

Det kreves følgende språkkunnskaper

 • norsk og engelsk språk flytende - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • kan samarbeide godt med studenter og kollegaer
 • er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt
 • kan følge opp mange oppgaver
 • er løsningsorientert

Personlig egenhet vil tillegges vekt.

Kvalifisering til førstelektor

Søkere må ha motivasjon for å kvalifisere seg til førstelektor. Etter fullført kvalifisering skjer opprykk fra universitetslektor til førstelektor.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 60- 71 (NOK 543 500 – 665 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken:

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.
Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.08.2021.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/02483 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 30.08.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 30. august 2021

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no