Ledig stilling:

REKTOR til nytt lederteam ved Nord-Aurdal barneskole

Søknadsfrist: 04.08.2021

Rektor til NYTT LEDERTEAM!

Rektor ved Nord-Aurdal barneskole, Nord-Aurdal kommune

Vi søker etter både rektor og avdelingsledere til Nord-Aurdal barneskole (NABS). For å søke stilling som avdelingsleder, se egen annonse.

Som rektor for NABS får du mulighet til å bygge et skolelederteam, og lede et profesjonsfelleskap inn i framtiden, sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

Du setter fokus på et inkluderende og trygt lærings- og utviklingsmiljø for liten og stor, har trygg personalledelse og samhandler godt med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen.

Vi søker en synlig og varm, tydelig og robust leder og lagbygger som har engasjement og setter tydelig retning for skolens hovedoppdrag; Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Vil du vite mer om skolen vår - klikk her. Ta gjerne kontakt med oss!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 04.08.2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Sted: Fagernes

Stillingstittel: Rektor

Heltid/Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Rektor og virksomhetsleder for kommunens barneskole.
 • Bidra til å lede og videreutvikle et trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø for elever og medarbeidere.
 • Løfte fram og bruke mulighetsrommet i læreplanverket LK20, og styrke arbeidet med fagfornyelsen.
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap og felles kultur, med fokus på et lærende fellesskap.
 • Samhandle tett med Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS), samt andre virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere.
 • Involvere og samhandle med elever og foresatte.
 • Sikre forsvarlig drift etter lov og forskrift, sentrale og lokale føringer.
 • Oppgaver knyttet til personalledelse, utvikling, drift, økonomi og rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Relevant leder-/skolelederutdanning vektlegges.
 • Erfaring fra skoleledelse i grunnskolen er ønskelig.
 • Erfaring med undervisning i grunnskolen, fortrinnsvis barneskolen, er ønskelig.
 • Evne til å ta i bruk digitale verktøy, både i eget arbeid og i undervisningssammenheng.

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt elev- og menneskesyn.
 • Du har en lederstil som preges av tillit, gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering.
 • Du er en samlende leder som inspirerer og verdsetter engasjement.
 • Du har evne til og motivasjon for å lede utviklings- og endringsprosesser.
 • Du har evne til å utnytte personalets kompetanse og skolens ressurser godt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Høy grad av mulighet til å påvirke skolens utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement.
 • Gode nettverk med et positivt samhandlings- og drøftingsklima.
 • Lønns - og arbeidsvilkår etter avtale (virksomhetsledernivå).
 • En god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen.

Politiattest jf. Opplæringslova § 10 -9 må fremlegges ved tilsetting.

Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i Webcruiter. Kandidater til intervju kalles inn via Webcruiter, og får beskjed per e-post.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 34.

Kontaktinformasjon

Anna-Merete Brusletten
Kommunalsjef
Telefon 901 20 227

Adresse: Nord-Aurdal Barneskole (NABS), Øvrevegen 7, 2900 Fagernes, Norge

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 4. august 2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal barneskole (NABS) har ca. 410 elever og 80 ansatte. Et inkluderende skolemiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen og digitalisering står sentralt i vår pedagogiske satsing.

Beliggenheten midt i regionsenteret i Valdres gir oss mange muligheter i nærområdet til skolen. Det er kort avstand til friluftslivsområder, bibliotek, Valdres folkemuseum, Fagernes Idrettspark Blåbærmyra, Valdres storhall, mange bedrifter - et mangfold av læringsarenaer.

Vil du vite mer om grunnlaget for drift og utvikling av skolene i Nord-Aurdal kommune finner du kommuneplan med hovedplan og handlingsdel på våre nettsider.

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!