Ledig stilling:

Rektor ved Brønnøysund videregående skole

Søknadsfrist: 08.09.2022

Rektor ved Brønnøysund videregående skole

Nordland fylkeskommune søker en omgjengelig, utviklingsorientert og tydelig rektor for Brønnøysund videregående skole. Rektor må ha evne og vilje til å videreutvikle skolen og profesjonsfelleskapet i tråd med målsetninger i Nordlandsmodellen. Vi har som målsetting at alle som begynner i videregående skole skal gjennomføre, og at alle som er kvalifisert for det skal få læreplass.

Brønnøysund videregående skole ligger sentralt i kystbyen Brønnøysund i Brønnøy kommune, og tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle studieretninger holder til på hovedskolen i sentrum, mens teknikk og industrifag (TIF) holder til på skolens avdeling på Salhus – fire kilometer fra hovedskolen. Skolen har ca. 90 antall ansatte og 300 antall elever, og alle jobber for skolens visjon om at elever skal oppleve mestring, trivsel og utvikling i fag og fellesskap.

De videregående skolene har en viktig rolle som regional utviklingsaktør og skal styrke regionens kompetanse og bidra til flere læreplasser. Rektor må derfor ha god evne til nettverksbygging lokalt og regionalt.

Rektor forventes å være en aktiv bidragsyter i fylkesdirektørens rektorkollegium og bidra til den helhetlige utviklingen av videregående opplæring i Nordland. I lederskapet er våre kjerneverdier tillit, åpenhet og lojalitet grunnleggende.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 08.09.2022

Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Arbeidssted: Brønnøysund vgs, Skolegata 12, 8900 Brønnøysund

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Utvikle skolen i samsvar med skoleeiers mål og visjon
 • Lede strategi- og utviklingsprosesser
 • Økonomistyring
 • Lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid og kompetanseutvikling
 • Personalledelse
 • Være aktiv bidragsyter i fylkesdirektørens rektorkollegium
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø og god elevmedvirkning
 • Ivareta lokal medbestemmelse

Utdanning og erfaring:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå med undervisningskompetanse
 • Lang relevant erfaring med min. fire års høyere utdanning kan erstatte krav om mastergrad
 • Formell kompetanse knyttet til skoleledelse (kan ev. gjennomføres etter tilsetting)
 • Ledererfaring fra skoleverket
 • Undervisningserfaring, gjerne fra videregående opplæring
 • Kunnskap om offentlig sektor og fortrinnsvis videregående opplæring, herunder relevant lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse

Det er en fordel om du også har:

 • Arbeidserfaring fra politisk styrt organisasjon
 • Erfaring fra økonomistyring og analysearbeid
 • Erfaring med medbestemmelse i offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og samlende leder med god rolleforståelse og relasjonelt mot
 • Strukturert og analytisk
 • Utviklingsorientert, med evne til å bygge nettverk lokalt og regionalt
 • Evne til å ivareta og videreutvikle skolens kultur
 • Positivt menneskesyn – se og verdsette den enkelte elev og medarbeider
 • Evne til å etterleve fylkeskommunens kjerneverdier

Personlig egnethet vektlegges.

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Kontaktpersoner:

 • Nina Ellingsen Høiskar - Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse
  Mail: ninhoi@nfk.no Tlf: +47 928 11 930
 • Geir Hareide Hansen - Assisterende fylkesdirektør
  Mail: gehans@nfk.no Tlf: +47 906 03 710

Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i selve søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknaden (lagres som én PDF).

Alle som skal tilsettes i skolen skal legge fram politiattest før tiltredelse (vedlegges ikke søknad). Søker må selv bestille attest fra politiet (https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/).

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 08. september 2022

Arbeidsgiver: Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.
Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen. Se våre nettsider

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nordland når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelser og kulturelt mangfold.

Powered by Labrador CMS