Ledig stilling:

Programfaglærere

Søknadsfrist: 30.01.2022

Blå kors Norge etablerer en ny videregående skole i Grimstad. Skolen er godkjent etter friskoleloven for 108 elever, som trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud for å få gjennomført videregående opplæring. Skolen er godkjent for utdanningsprogrammene: Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst, Salg, service og reiseliv og påbygg. Blå Kors Norge driver i dag 4 andre videregående skoler, for samme elevgrupper. Mer informasjon kan du finne på Blå Kors sine hjemmesider.

Programfaglærere - Blå Kors Grimstad Videregående skole

Blå Kors Grimstad videregående skole AS er et heleid datterselskap av Blå Kors Norge. Skolen er godkjent etter Friskolelova kap. 2 § 2-1a og §2-1f særskilt tilrettelagt opplæring og vil ha ca. 48 elevplasser fra første skoleår 2022/2023.

For skoleåret 2022/23 skal vi tilby følgende programområder:

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Fra skoleåret 2023/2024 vil det i tillegg tilbys Vg2 i de samme programområdene og det påfølgende skoleåret er Vg3 neste steg.

Blå Kors Grimstad videregående skole er en friskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Skolens hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at relasjonen mellom mennesker danner grunnlaget for trivsel, trygghet og mestring.

Vi skal ha sammensatte team med elever, lærere og miljøarbeidere for å gi trygge og gode læringsmiljøer og vi har spesielt gode muligheter for å tilrettelegge for enkeltelever ved behov.

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Ønsker du å bli med på å skape et læringsmiljø med høy faglig kompetanse, og vil du bidra til å utvikle ungdom til fremtidens arbeidsmarked, da kan dette være stillingen for deg!

Vi søker etter følgende i 100% faste stillinger:

 • Programfaglærer innen Helse- og oppvekstfag
 • Programfaglærer innen Salg, service og reiseliv
 • Programfaglærer innen Bygg- og anleggsteknikk

Ønsket oppstart 1. mai 2022. Dersom du ikke kan starte i full stilling fra 1. mai 2022 må du kunne jobbe timebasert fra 1. mai og i 100% stilling senest fra 1. juni 2022.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 30.01.2022

Arbeidsgiver: Blå Kors Grimstad Videregående Skole AS

Sted: Grimstad

Stillingstittel: Programfaglærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse innen programområder
 • Ønskelig med tilleggskompetanse og/eller erfaring innen skolens øvrige utdanningstilbud og i fellesfag
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring i arbeid med elever som har spesielle behov for tilrettelegging
 • Erfaring med nye, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer

Dersom du har yrkesfaglig kompetanse med ønske om å bli lærer og er i et utdanningsløp eller skal starte et utdanningsløp for å bli lærer kan du også være en aktuell kandidat. Vi vil kunne tilrettelegge dersom denne utdannelsen tas på deltid og det vil være mulig å søke om stipendordning.

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å være med på en spennende reise og å skape et godt læringsmiljø på en helt ny skole
 • Du er mestringsorientert
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er en tydelig leder i møtet med elevene
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel og samhandlende
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene
 • Du er en spreder av inspirasjon og godt humør

Vi tilbyr:

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn i henhold til avtale/tariff
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og permisjoner. Det forutsettes at søker kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Den som tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. friskolelova § 4-3. Stillingene lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning.

Er du ikke den vi ser etter akkurat nå, men ønsker å jobbe ved vår skole i Grimstad?

Vi kommer også til å ha behov for lærere i fellesfag, miljøarbeidere, sosialrådgiver og sekretær fra ca. 1 august 2022. Ønsker du å melde din interesse til disse stillingene så legger du inn en åpen søknad på våre nettsider https://blaakors.no/ledige-stillinger/ og merker søknaden Blå Kors Grimstad videregående skole. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater i disse stillingsgruppene våren 2022.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer!

Frode Stiansen mobil: 920 14 105 e-post: frode.stiansen@blakors.no

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 30. januar 2022

Visjon: Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Ingen utenfor. Et mål for alle – alle i mål.

Verdier:

 • Medmenneskelighet
 • Verdighet
 • Egenkraft
 • Kvalitet
Powered by Labrador CMS