Ledig stilling:

Rådgiver PP-tjenesten

Søknadsfrist: 28.04.2021

Rauma kommune får ledig stilling som

Rådgiver PP-tjenesten

Rauma kommune får ledig 100 % fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten fra august 2021.

Vi ser etter deg som er engasjert og opptatt av barn og unges utvikling og læring. Ønsker du å være del av et inspirerende og utviklende fagmiljø med muligheter til å samarbeide med skoler og barnehager om barn og unges opplæringssituasjon? Da er du muligens vår nye kollega.

PP-tjenesten er organisert til tjenesteområdet skole og er en del av stab/støttefunksjonen til Skolesjefen. PPT skal utføre lovpålagte tjenester til kommunens 6 grunnskoler, 10 barnehager, voksenopplæring og en videregående skole. Tjenesten holder til på Rådhuset på Åndalsnes.
I PP-tjenesten er det 4 ansatte. PP-tjenesten er i endring, og vi samarbeider tett med skoler og barnehager slik at tilbudet til barn og unge er kvalitativt godt. Vi arbeider for at så mange som mulig i målgruppen får hjelp i form av tidlig innsats og tilpasset tilbud. Vi jobber målrettet og langsiktig innenfor kunnskapsbaserte innsatsområder.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 28.04.2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Åndalsenes

Stillingstittel: Rådgvier

Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Tiltredelse: 16.08.2021

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene i stillingen vil omfatte i hovedsak 50 % for grunnskoleområdet og
50 % videregående skole.

• støtte skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
• veiledning og rådgivning til ansatte i grunnskole og videregående skole
• sakkyndighetsarbeid og utredningsarbeid
• delta i utviklingsarbeid internt i tjenesten og i samarbeid med skoler
• tverrfaglig samarbeid

Utdanning og erfaring
Vi søker en medarbeider som

• har utdanning på fortrinnsvis mastergrads- eller hovedfagsnivå innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller lignende
• har erfaring fra skole/og eller PPT
• test og utredningskompetanse
• har erfaring, kompetanse og interesse for systemrettet arbeid
• god veiledningskompetanse
• godkjent politiattest
• god muntlig og skriftlig kommunikasjon

Vi ser etter deg som
• er en medarbeider som er samarbeids- og serviceorientert med tydelig kommunikasjonsform
• er fleksibel, nytenkende og løsningsorientert
• har en strukturert arbeidsform med krav til kvalitet og resultat
• er i stand til å takle høyt arbeidspress og har stor arbeidskapasitet
• kan arbeide selvstendig
• er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
• er personlig egnet til jobben
• har førerkort og disponerer egen bil

Vi tilbyr
• lønn etter avtale
• hyggelige kolleger i et inkluderende, godt og stabilt arbeidsmiljø
• et utviklingsorientert arbeidsmiljø
• 100 % fast stilling
• God pensjons- og forsikringsordning
• Bedriftshelsetjeneste

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
fagleder Lise Brandli på tlf. 95083197, e-post: [email protected]
eller til Skolesjef Aina Øyen Henden på tlf. 48891938,
e-post: [email protected]

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Vi tok i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020, så interesserte som ikke har søkt etter mars 2020 må opprette ny bruker for å få søkt. Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, mail [email protected]. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, samt at for ansettelse i PPT/skole kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 28. april 2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.