Ledig stilling:

Virksomhetsleder / rektor Hafslund og Navestad barneskoler

Søknadsfrist: 21.10.2021

Virksomhetsleder / rektor Hafslund og Navestad barneskoler

Kommuneområde oppvekst, Sarpsborg kommune

Hafslund og Navestad barneskoler er en 1-7 skole. Hafslund barneskole har ca 400 elever og Navestad barneskole er en 1-4 grendeskole med ca 50 elever. Hafslund og Navestad er en sentrumsnær skole som ligger i nærhet til marka. På skolen har vi også en forsterket avdeling, avdeling Maren Juel, som ligger inn under Enhet alternative skolearenaer.

Hafslund og Navestad barneskoler satser sterkt på bruk av IKT i opplæringen, og alle skolens elever har iPad som verktøy for læring. Satsningsområder er fokus på god språk- og leseopplæring, regning, og naturfag & teknologi.

Vi verdsetter våre utearealer, og søker hele tiden etter utbedringer som kan innby til aktivitet og læring. Vi ønsker å være en helsefremmende skole, og skolegården gir gode muligheter for aktivitet for våre elever.

Vi legger vekt på god klasseledelse, og arbeider kontinuerlig med det psykososiale miljøet, blant annet med å ta i bruk undervisningsopplegget Mitt valg.

Skolens visjon – jeg er – jeg kan – jeg vil!

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 21.10.2021

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sted: Borgenhaugen

Stillingstittel: Virksomhetsleder / rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver
Virksomhetsleder/rektor er delegert myndighet for den samlede driften av skolen. Virksomhetsleder har et særskilt ansvar for å være pådriver i det løpende pedagogiske utviklingsarbeidet, og skal drifte skolen innenfor de til enhver tid gjeldende overordnede føringer gitt fra politisk og administrativ ledelse, samt lov og avtaleverk.

Virksomhetens ledelse består av virksomhetsleder/rektor, to teamledere skole og en teamleder SFO. Virksomhetsleder skal sikre et positivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø for så vel elever som medarbeidere.

Kvalifikasjoner
Søkere til stillingen som virksomhetsleder/rektor må ha ledererfaring fra større virksomheter og fortrinnsvis fra ledelse av kunnskapsbedrifter. Virksomhetsleder/rektor må ha god kjennskap til overordnede læreplaner og sentrale bestemmelser for grunnskolen. Søkere må ha erfaring med og kjennskap til økonomistyring og til sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver.

Det vil bli lagt vekt på evne til å bygge gode relasjoner til ansatte, elever og foresatte. Sarpsborg kommune legger meget stor vekt på virksomhetsleder/rektor sin evne til å utvikle skolen til beste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere til stillingen må ha utdanning på høyskole- og/eller universitetsnivå, og må ha pedagogisk utdanning som en del av den samlede formelle kompetansen. Sarpsborg kommune vil også prioritere søkere med lederutdanning enten generelt eller mer spesifikt knyttet til skoleledelse.

Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Personlige egenskaper
Sarpsborg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Sarpsborg har nedfelt gjennom blant annet egen arbeidsgiverpolitikk, et verdisett som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må kunne tenke framover og framstå som framtidsrettet og nytenkende. Du må framstå som åpen. Du må evne å se andre og å kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet. Du er troverdig. Det betyr blant annet at du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringene som er knyttet til faget. Sarpsborg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og ledere på en positiv og konstruktiv måte.

Vi tilbyr
Sarpsborg kommune tilbyr en spennende og svært viktig lederstilling under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Du blir en del av et utviklings - og samarbeidsorientert kollegium i Kommuneområdet oppvekst, og får samtidig et godt handlingsrom til å utvikle egen virksomhet innenfor lov- og avtaleverk og tydelige kommunale mål.
Den nye lederen vil få rike muligheter til faglig utvikling og kommunen tilbyr veiledning i oppstarten av arbeidet i den nye stillingen.
Vi kan også tilby en egnet lederutdanning.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted
Hafslund og Navestad barneskoler, Ryes vei 3, 1738 Borgenhaugen

Kontaktinformasjon
Hanne Lothe , assisterende direktør oppvekst , mobil 940 23 692

Søknad
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 21. oktober 2021

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"

Powered by Labrador CMS