Ledig stilling:

Virksomhetsleder/rektor Jelsnes barneskole

Søknadsfrist: 15.05.2022


Virksomhetsleder/rektor Jelsnes barneskole

Kommuneområde oppvekst, Sarpsborg kommune

Jelsnes barneskole er en fådelt 1-7 skole lokalisert i en liten bygd 15 km nord fra Sarpsborg sentrum med idyllisk beliggenhet og nærhet til flott natur. Skolen fyller 140 år i skoleåret 2021-2022 og har 62 elever og 15 ansatte.
Skolen verdsetter sine utearealer og søker hele tiden etter utbedringer som kan innby til aktivitet og læring. Skolen arbeider godt med de nye læreplanene, er en helsefremmende skole og har stort fokus på aktive og sunne barn.
Klasseledelse og kontinuerlig arbeid med læringsmiljø er viktig for virksomheten.
Jelsnes barneskole satser sterkt på bruk av IKT i opplæringen, og alle skolens elever har iPad som verktøy for læring.
Skolens visjon er «Trygghet og trivsel er den beste forutsetningen for læring».

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15.05.2022

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sted: Sarpsborg

Stillingstittel: Virksomhetsleder / Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver
Virksomhetsleder/rektor er delegert myndighet for den samlede driften av skolen. Virksomhetsleder har et særskilt ansvar for å være pådriver i det løpende pedagogiske utviklingsarbeidet, og skal drifte skolen innenfor de til enhver tid gjeldende overordnede føringer gitt fra politisk og administrativ ledelse, samt lov og avtaleverk.

Virksomhetsleder skal sikre et positivt og utviklingsorientert arbeidsmiljø for så vel elever som medarbeidere og ha et godt samarbeid med skolens nærmiljø og bygdas innbyggere.

Virksomhetens ledelse består virksomhetsleder/rektor og teamleder SFO (80%)

Kvalifikasjoner
Søkere til stillingen som virksomhetsleder/rektor må ha ledererfaring fra større virksomheter og fortrinnsvis fra ledelse av kunnskapsbedrifter. Virksomhetsleder/rektor må ha god kjennskap til overordnede læreplaner og sentrale bestemmelser for grunnskolen.

Søkere må ha erfaring med og kjennskap til økonomistyring og til sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Det vil bli lagt vekt på evne til å bygge gode relasjoner til ansatte, elever, foresatte, nærmiljøet og andre knyttet til skolen. Kjennskap til virksomheten vil tillegges vekt.

Sarpsborg kommune legger meget stor vekt på virksomhetsleder/rektor sin evne til å utvikle skolen til beste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere til stillingen må ha utdanning på høyskole- og/eller universitetsnivå, og må ha pedagogisk utdanning som en del av den samlede formelle kompetansen. Sarpsborg kommune vil også prioritere søkere med lederutdanning enten generelt eller mer spesifikt knyttet til skoleledelse.

Personlige egenskaper
Sarpsborg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Sarpsborg har nedfelt gjennom blant annet egen arbeidsgiverpolitikk, et verdisett som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må kunne tenke framover og framstå som framtidsrettet og nytenkende. Du må framstå som åpen. Du må evne å se andre og å kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet. Du er troverdig. Det betyr blant annet at du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringene som er knyttet til faget.

Sarpsborg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og ledere på en positiv og konstruktiv måte. Virksomhetsleder/rektor ved Jelsnes barneskole må like å være selvstendig i arbeidet sitt og ikke minst takle en varierende arbeidsdag med et bredt spekter av små og store arbeidsoppgaver.

Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Vi tilbyr
Sarpsborg kommune tilbyr en spennende og svært viktig lederstilling under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Du blir en del av et utviklings - og samarbeidsorientert kollegium i Kommuneområdet oppvekst, og får samtidig et godt handlingsrom til å utvikle egen virksomhet innenfor lov- og avtaleverk og tydelige kommunale mål.
Den nye lederen vil få rike muligheter til faglig utvikling og kommunen tilbyr veiledning i oppstarten av arbeidet i den nye stillingen.
Vi kan også tilby en egnet lederutdanning.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.


Kontaktinformasjon
Hanne Lothe, assisterende direktør, mobil 940 23 692

Søknad
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"

Powered by Labrador CMS