Ledig stilling:

Rådgiver pedagogisk psykologisk tjeneste

Søknadsfrist: 15.08.2022

Pedagogisk psykologisk tjeneste og Lakselv videregående søker etter rådgiver i 100 % fast stilling.

Rådgiver pedagogisk psykologisk tjeneste

Om avdelingen og stillingen
Utdanningsavdelinga i Finnmark har ansvar for videregående opplæring for ungdom i Fylket. Avdelingen har om lag 20 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Vi har åtte videregående skoler, en fagskole og en folkehøgskole, med ca. 2500 elever og 1000 lærlinger. Tillit, engasjement og ansvar er viktige stikkord for utdanningsavdelingen.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15.08.2022

Arbeidsgiver: Troms og Finnmark fylkeskommune

Sted: Lakselv

Stillingstittel: Rådgiver

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform: Fast

Troms og Finnmark fylkeskommune Utdanning Finnmark
Utdannings avdelingen i Finnmark har ansvar for videregående opplæring i Finnmark i Troms og Finnmark fylkeskommune. Avdelingen har fire seksjoner: seksjon for opplæring i skole, seksjon for opplæring i bedrift, seksjon for inntak og tilbud og seksjon for eksamen, vurdering og dokumentasjon. Overordnet mål for utdannings avdelingen i Finnmark er at elever, lærlinger og lærekandidater skal bestå og fullføre videregående opplæring.

Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve opplæring i Finnmarksskolen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes- og samfunnsdeltakelse.
PP-Tjenesten for videregående skole og voksenopplæring skal arbeide for at elever, lærlinger, lærekandidater med særlige behov, skal få gode læringsbetingelser. Avdelingens hovedsatsing er å bedre gjennomføringen slik at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring. Pedagogisk fokus kommende år er tilpasset opplæring, læringsmiljø og vurdering.

Lakselv videregående skole ligger i Porsanger kommune midt i Finnmark. Vi tilbyr studiespesialisering, teknologi og industrifag, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, samt påbygning til generell studiekompetanse. I tillegg har skolen ansvar for opplæring ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok (SANKS). Skolen har 190 elevplasser og 50 medarbeidere.

Utdanningsavdelinga i Finnmark har ledig en 70 % stilling som rådgiver ved pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som skal ha kontorsted ved Lakselv videregående skole. Det er også lagt til 30 % andre relevante oppgaver ved Lakselv videregående skole som utformes i samråd med arbeidsgiver.

Arbeidsoppgavene:
Til rådgiverstillingen er det tillagt saksbehandling, utredning av elever og lærlinger som hører til pedagogisk psykologisk tjeneste i Finnmark.

• Bistå våre videregående skoler i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov
• Arbeid med sakkyndige vurderinger; utredning og vurdering av elever i videregående opplæring og voksenopplæring
•Arbeid med noen administrative oppgaver i forhold til vårt fagsystem
• Utredning og vurdering av elever i videregående opplæring og voksenopplæring
• Arbeidsoppgaver knyttet til Lakselv videregående skole vil bli lagt etter søkers kompetanse og skolens behov

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant høgskole-/universitetsutdanning med krav til enten mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologisk rådgivning, psykologi eller pedagogikk.
• De som har bachelor innenfor spesialpedagogikk eller 2. avdeling spesialpedagogikk kan også søke dersom de har relevant arbeidserfaring fra skole. Mastergrad i spesialpedagogikk må da tas innenfor en avtalt periode.
• Førerkort klasse B, da reising må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
• Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
• Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
• God digital kompetanse
• Erfaring fra arbeid i skolen

Personlige egenskaper:
• Arbeider godt selvstendig og i team
• Utviklingsorientert og tilpasningsdyktig
• Strukturert og målrettet
• God til å prioritere og mestrer høyt arbeidstempo
• Gode samarbeidsevner
• Kommuniserer godt med unge og voksne i sårbare situasjoner
• Positive holdninger og godt humør

Vi tilbyr:
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
• Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bolig

Søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
• Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
• 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit. 

 Søknadsfrist og andre opplysninger:
Søknadsfrist: 15.08.2022
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktperson:
Svein Jonny Pedersen, mobil 905 61 549,
e-post: svein.jonny.pedersen@tffk.no

Viktig informasjon til deg som skal søke
Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel. 

 Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 
Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.
En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 15. august 2022

Arbeidsgiver: Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune PP-Tjenesten i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser. Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

Powered by Labrador CMS