Ledig stilling:

Spesialrådgivere i forebygging av vold, traumer og selvmord

Søknadsfrist: 26.10.2020

Vi søker deg som er faglig sterk og handlekraftig:

Sammen gjør vi dyktige fagfolk enda bedre

Spesialrådgivere i forebygging av vold, traumer og selvmord

RVTS Øst

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst». Vår ambisjon er å være blandt de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging. Se: www.rvtsost.no.

Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet. Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 26.10.2020

Arbeidsgiver: RVTS Øst

Sted: Oslo

Stillingstittel: Spesialrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Engasjement

Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner og til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk stress, selvmord og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon.

RVTS Øst er en virksomhet i stiftelsen Stiftelsen Pilar - kompetansetjenesten for psyisk helse og barnevern.

Hva vi søker

Vi søker deg som har kunnskap om mennesker i utfordrende livssituasjoner og som ønsker å bidra til økt kompetanse og fagutvikling om våre temaområder. Vår rolle er å formidle ny og oppdatert kunnskap til tjenestene gjennom undervisning, veiledning og utvikling av nettsteder og apper. Vi samarbeider nært med myndighetene og andre kompetansesentre.

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller delta i prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Avklare oppdrag og forhandle fram oppdragavtaler
 • Forberede og utvikle undervisning innen våre temaområder
 • Bistå ledere i tjenestene med implementeringsprosesser
 • Nettverksarbeid i tjenestene
 • Gi veiledning og råd til myndighetene
 • Bidra til utvikling av nye måter å drive digital undervisning på
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av våre nettsider og digitale hjelpemidler
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

Vi søker kandidater til stillingen som

 • Har utdanning som psykiater, psykolog eller annen relevant helse- og sosialfaglig-, pedagogisk- eller samfunnsvitenskapelig utdanning
 • Har erfaring og kompetanse innen våre temaområder fra spesialisthelsetjeneste og/eller førstelinjetjeneste i kommune, skole/barnehage eller andre tjenester som forsvar, politi/kriminalomsorg, frivillige organisajoner mv
 • Har erfaring fra forebyggende arbeid eller folkehelsearbeid
 • Har erfraring med tverretatlig samhandling
 • Har erfaring med undervisning og veiledning
 • Har interesse for system- og kvalitetsutvikling i organisasjoner
 • Har interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidsprosessene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • 100 % stilling - både fast stilling og engasjement
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen i Oslo, rett ved T-bane og busser

Send søknad

For spørsmål om stillingen kontakt områdeleder Henning Herrestad, [email protected], tlf. 907 788 77, eller områdeleder Gro Eriksen, [email protected], tlf. 970 31 764

Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no.

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 26.10.2020, søknader vurderes fortløpende.