Ledig stilling:

Rådgiver/seniorrådgiver

Søknadsfrist: 27.11.2020

Vil du være med å bidra i arbeidet med å videreutvikle Utdanningsforbundet som medlemsorganisasjon - spesielt når det gjelder bruk av digitale virkemidler?

Vi tror du vil trives hos oss dersom du liker utviklingsarbeid og forstår verdien av et organisert arbeidsliv der fagforeningene har en sentral rolle. Hvis du i tillegg har erfaring med hvordan digitale virkemidler kan brukes i kommunikasjon, samhandling og organisasjonsutvikling, er du den rette for oss. Du er en god relasjonsbygger og har erfaring med å lede utviklingsprosesser.

Stillingen inngår i et team på syv personer som har sekretariatsansvar for å bidra i utviklingen av Utdanningsforbundet som en god medlemsorganisasjon. I tillegg er tre ansatte som jobber i studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet - Pedagogstudentene - også knyttet til vår seksjon

Arbeidsoppgaver

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 27.11.2020

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Sted: Oslo
Stillingstittel: Seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen gjennom bruk av ulike digitale verktøy for å fremme engasjement og relasjonsbygging blant tillitsvalgte og medlemmer
 • Drive utviklingsprosesser knyttet til organisasjonsarbeid på alle nivå i organisasjonen
 • Bidra til styrket kommunikasjon, dialog og samhandling mellom organisasjonsleddene
 • Legge til rette for prosesser som fanger opp og bidrar til deltakelse og engasjement blant tillitsvalgte og medlemmer
 • Utarbeide og legge fram saker for sentralstyret og andre råd og utvalg
 • Sekretær for to stiftelser som tildeler midler til særskilte formål
 • Gi råd og veiledning til tillitsvalgte
 • Samarbeide på tvers av seksjoner og avdelinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra fagforeninger eller andre politisk styrte organisasjoner,
 • Kompetanse i bruk av ulike digitale løsninger i kommunikasjon og organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra prosessarbeid
 • God digital kompetanse
 • Kjennskap til og erfaring fra utdanningssektoren er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Kreativ og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til dialog
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Kunne motivere andre
 • Selvstendig
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom, og mer.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om videreutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder
 • Egen tariffavtale og goder: Som medarbeider får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning, tid til trening i arbeidstiden og ekstra fri i jul og påske.
 • Fleksibilitet og tillit: Vi er en IA-bedrift som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet, og hos oss får du fleksitidsordning.

Arbeidssted: Hausmanns gate 17, 0182 Oslo

Hjemmeside

Kontaktperson
Vigdis Sandmo Eriksen, seksjonsleder, mobil 920 45 147

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 27. november 2020

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet - fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.
Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.